ČSSZ navštíví ministr práce a sociálního zabezpečení ČLR

Praha 7. 12. 2005

Sociální zabezpečení v České republice a v Čínské lidové republice. To je hlavní téma návštěvy ministra práce a sociálního zabezpečení ČLR Tian Chengpinga v České správě sociálního zabezpečení. Šestičlennou čínskou delegaci přijme ve čtvrtek 8. prosince 2005 ústřední ředitel ČSSZ Jiří Hoidekr.

Zatímco systém sociálního zabezpečení v České republice zahrnuje prakticky všechny skupiny obyvatel, v Čínské lidové republice se týká jen městského obyvatelstva. Většina lidí přitom v ČLR žije na venkově – z celkem 1,3 miliardy obyvatel je to 770 milionů lidí (60 %). Ke konci roku 2003 Česká správa sociálního zabezpečení evidovala celkem cca 7,4 milionů pojištěnců (důchodců, OSVČ, zaměstnanců, zaměstnavatelů; bez studentů), což bylo cca. 73 % z celkového počtu obyvatel, v Čínské lidové republice bylo v daném období důchodově pojištěno 154,9 milionů lidí, což znamená cca. 12 % z celkového počtu obyvatel.

Téma sociálního zabezpečení v Čínské lidové republice zmínil na říjnovém slavnostním setkání k 15 letům České správy sociálního zabezpečení i evropský komisař Vladimír Špidla. Mimo jiné řekl: „Měl jsem příležitost být asi před deseti dny v Číně. Tam mimo jiné zjistíte, že není zcela samozřejmé, že je vyplácen důchod, že není snadné sledovat to, co považujeme za naprosto přirozené, sledovat celou pracovní kariéru od prvního okamžiku až do jejího závěru. Dokonce v Číně je velmi obtížné sledovat i kariéru jednoho jediného člověka, být schopen jej identifikovat v informačních systémech. Velmi důležité je, že se Čína rozhodla převzít některé zkušenosti evropského sociálního modelu a podepsali jsme celou řadu dokumentů…“

Ústřední ředitel ČSSZ Jiří Hoidekr návštěvu ministra práce a sociálních věcí Čínské lidové republiky vítá: „Jsem přesvědčen, že jednání bude přínosné pro obě strany. Mimo jiné chceme seznámit čínského ministra s využitím moderních informačních technologií v ČSSZ, které nám umožňují spravovat sociální zabezpečení velmi efektivně. Nabídneme také srovnání v ukládání informací o pojištěncích – prohlídku ústředního archivu ČSSZ z roku 1935, kam se ukládaly klasické papírové dokumenty, a prohlídku moderní digitalizační linky, tedy způsobu, jak evidenci řešíme v současné době.“