Stoná více lidí, ale kratší dobu

Praha 16. 11. 2005

33,60 dne trvala průměrně jedna pracovní neschopnost (PN) ke konci třetího čtvrtletí letošního roku. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2004 byla o 3,80 dne kratší. Nejkratší dobu byli v období od 1. 1. do 30. 9. 2005 lidé nemocní v Praze (28,84 dne), naopak průměrně nejdéle stonali obyvatelé Zlínského kraje - 38,75 dne.

33,60 dne trvala průměrně jedna pracovní neschopnost (PN) ke konci třetího čtvrtletí letošního roku. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2004 byla o 3,80 dne kratší. Nejkratší dobu byli v období od 1. 1. do 30. 9. 2005 lidé nemocní v Praze (28,84 dne), naopak průměrně nejdéle stonali obyvatelé Zlínského kraje - 38,75 dne.

Naopak meziročně přibylo ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti. Zatímco ke 30. 9. 2005 ČSSZ evidovala celkem 2 462 657 případů ukončených pracovních neschopností, ve stejném období loni to bylo 2 170 228 PN. Nejvíc ukončených pracovních neschopností bylo ke konci třetího čtvrtletí letošního roku v Moravskoslezském kraji – celkem 285 561, naopak nejméně v kraji Karlovarském – 73 929.

Ke 30. 9. 2005 lidé prostonali celkem 82 741 330 dnů. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2004 tak přibylo celkem 1 585 595 prostonaných dnů. Od 1. 1. 2005 do 30. 9. 2005 nejvíc prostonaných dnů vykazoval kraj Moravskoslezský – 10 998 518, nejméně naopak Karlovarský kraj – celkem 2 302 171. Pracovních neschopností i prostonaných dnů v roce 2005 přibylo mimo jiné proto, že v únoru a březnu 2005 postihla Českou republiku virová epidemie, která se v loňském roce ČR vyhnula.

Více nemocné byly v období od 1. 1. 2005 do 30. 9. 2005 ženy. Průměrně stonaly 34,69 dne. Nejdéle přitom trvala jedna pracovní neschopnost u žen ve věku 50 až 59 let, a to 44,63 dne. Muži byli průměrně nemocní 32,55 dne, nejdéle z nich – 53,96 dne – pak věková kategorie 60 a více let. Naopak nejkratší dobu stonali lidé do 20 let – muži průměrně 15,47 dne a ženy 19,11 dnů. Vliv na délku pracovních neschopností mají mimo jiné sociálně ekonomické faktory, které ovlivňují pracovní neschopnost zejména ve vyšších věkových kategoriích.


Základní ukazatelé pracovní neschopnosti (PN)
v období od 1. 1. 2005 do 30. 9. 2005

Kraj Počet ukončených případů PN Počet prostonaných dnů Průměrná délka trvání
1 případu PN
Praha
266 988
7 699 053
28,84
Středočeský
262 393
7 973 928
30,39
Jihočeský
165 497
5 377 601
32,49
Plzeňský
153 660
4 824 710
31,4
Karlovarský
73 929
2 302 171
31,14
Ústecký
173 298
6 034 060
34,82
Liberecký
117 597
3 877 808
32,98
Královehradecký
145 701
4 790 767
32,88
Pardubický
126 970
4 205 003
33,12
Vysočina
129 397
4 103 627
31,71
Jihomoravský
173 673
6 264 620
36,07
MSSZ Brno
96 204
3 351 777
34,84
Olomoucký
147 911
5 362 569
36,26
Moravskoslezský
285 561
10 998 518
38,52
Zlínský
143 878
5 575 118
38,75
Celkem ČR
2 462 657
82 741 330
33,6


Průměrné trvání jednoho případu PN podle věkových skupin
v období od 1. 1. 2005 do 30. 9. 2005

Věk
Muži
Ženy
Do 20 let
15,47
19,11
20 - 29 let
20,97
28,29
30 - 39 let
26,65
31,99
40 - 49 let
35,6
34,7
50 - 59 let
48,95
44,63
60 a více let
53,96
32,97
Celkem dnů 32,55
34,69