Omezení provozu správ sociálního zabezpečení v Ústeckém kraji

Praha 7. 11. 2005

V souvislosti s přechodem na novou doménovou infrastrukturu počítačových sítí ČSSZ bude v pátek 11. listopadu 2005 a v pondělí 14. listopadu 2005 omezen provoz všech správ sociálního zabezpečení v Ústeckém kraji a uzavřena pokladna pro příjem pojistného v hotovosti. Týká se to KSSZ pro Ústecký kraj, OSSZ Děčín, OSSZ Chomutov, OSSZ Litoměřice, OSSZ Louny, OSSZ Most a OSSZ Teplice. Uvedená pracoviště zahájí úplný provoz v úterý 15. listopadu 2005.

Všem našim klientům děkujeme za pochopení.

Ing. Anna Matulová
Ředitelka KSSZ pro Ústecký kraj