Víc než 9 000 lidí měsíčně zajímá evropské sociální pojištění

Praha 1. 11. 2005

Od 1. ledna do konce letošního září Česká správa sociálního zabezpečení provedla celkem 85 099 úkonů z oblasti sociálního zabezpečení Evropské unie. To je průměrně měsíčně 9 455 úkonů. V roce 2004, kdy Česká republika k 1. květnu vstoupila do Evropské unie, bylo tzv. evropských úkonů průměrně měsíčně o tisícovku méně - 8 373, což znamenalo celkem 66 985 úkonů za osm měsíců. Počet činností, které v oblasti sociálního zabezpečení ČSSZ v souvislostí s členstvím ČR v EU pro své klienty vykonává, tedy přibývá.

Nejvíc tzv. evropských úkonů provedla pracoviště České správy sociálního zabezpečení letos v červnu – celkem 10 865, nejméně naopak v lednu 2005 – tehdy jich bylo 7 344. Většinou se jedná o podání uplatněná pojištěnci při posuzování jejich příslušnosti k právním předpisům – od ledna do září jich pracoviště České správy sociálního zabezpečení řešila celkem 32 527, následují žádosti podané u důchodů s evropským prvkem – ke 30. 9. 2005 jich bylo celkem 25 297.

Statistika úkonů ČSSZ spojených s agendou EU od ledna do září 2005
  úkony celkem** PPP* PDNM* důchody pojistné jiné
leden 7 344 2 625 813 2 365 237 1 304
únor 8 472 2 469 947 2 576 385 2 095
březen 10 344 3 695 1 120 2 911 288 2 330
duben 9 925 3 921 872 2 800 386 1 946
květen 10 299 3 842 877 2 961 377 2 242
červen 10 865 4 321 891 3 225 367 2 061
červenec 10 797 5 029 836 2 530 474 1 928
srpen 9 564 3 442 839 2 875 535 1 873
září 7 489 3 183 1 076 3 054 513 1 519
Celkem 85 099 32 527 8 271 25 297 3 562 17 298
* PPP – příslušnost k právním předpisům, PDNM – peněžité dávky v nemoci a mateřství.
** Formulace úkony celkem znamená součet úkonů podle jednotlivých oblastí (příslušnost k právním předpisům, peněžité dávky v nemoci a mateřství, důchody) a nespecifikované jiné.

ČSSZ je od 1. května 2004 podle tzv. koordinačních nařízení EU styčným orgánem vůči 24 státům Evropské unie a 3 státům Evropského hospodářského prostoru pro oblast důchodového a nemocenského pojištění a pro oblast posuzování příslušnosti k právním předpisům o sociálním zabezpečení.

Základní informace o sociálním zabezpečení v Evropské unii mohou lidé najít ve čtyřech informačních letácích, které ČSSZ vydala. Týkají se sociálního zabezpečení, důchodů, příslušnosti k právním předpisům a peněžitých dávek v nemoci a mateřství. Letáky jsou k dispozici na všech 91 pracovištích ČSSZ v celé České republice a v elektronické podobě také na webových stránkách ČSSZ (zde).

Podrobné informace k sociálnímu zabezpečení v Evropské unii naleznete  zde