Omezení provozu správ sociálního zabezpečení Olomouckého kraje a Městské správy sociálního zabezpečení Brno

Praha 17. 10. 2005

V souvislosti s přechodem na novou doménovou infrastrukturu počítačových sítí ČSSZ bude od čtvrtka 20. října 2005 od 15:00 hodin do pondělí 24. října 2005 omezen provoz správ sociálního zabezpečení Olomouckého kraje, a to KSSZ pro Olomoucký kraj, OSSZ Jeseník, OSSZ Prostějov, OSSZ Přerov a OSSZ Šumperk. Provoz na uvedených pracovištích bude plně zahájen v úterý 25. října 2005.

Stejná omezení platí také pro MSSZ Brno a její územní pracoviště.

Všem našim klientům děkujeme za pochopení.

Ing. Alena Šmotková
Ředitelka KSSZ pro Olomoucký kraj

a

JUDr. Jan Stavinoha
Ředitel MSSZ Brno