Skončil třetí ročník specializačního kurzu na Právnické fakultě UK

Praha 10. 10. 2005

Dvacet osm zaměstnanců České správy sociálního zabezpečení ukončilo 3. ročník specializačního kurzu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V pražském Karolinu je minulý pátek slavnostně vyřadil děkan PF UK Vladimír Kindl. Za vedení ČSSZ se akce zúčastnila vrchní ředitelka úseku sociálního pojištění Božena Michálková.

„Svět práva je světem konfrontace“, uvedl děkan Právnické fakulty UK Vladimír Kindl. Současně ocenil systematický přístup ČSSZ ke vzdělávání svých zaměstnanců. Rovněž poděkoval za ocenění „Nejlepší partner ČSSZ“, které v pondělí 3. října 2005 u příležitosti patnácti let České správy sociálního zabezpečení Právnické fakulta UK získala právě za vynikající spolupráci v oblasti vzdělávání.

Během tří let roční specializační kurz ukončilo už 88 zaměstnanců ČSSZ. Každý rok přitom kurz trvá cca 70 hodin, během kterého studenti absolvují přednášky a semináře z oblasti správního, občanského, obchodního a pracovního práva včetně státní politiky zaměstnanosti. Vrchní ředitelka úseku sociálního pojištění letošním absolventům poděkovala za pozitivní přístup k náročnému studiu a zároveň za pozitivní příklad, který tím dávají ostatním zaměstnancům České správy sociálního zabezpečení.

Specializační kurz na Právnické fakultě bude ve školním roce 2005/2006 pokračovat již po čtvrté. Současně ČSSZ s PF UK intenzivně jedná o možnosti bakalářského studia pro své zaměstnance.