Více než 39.000 organizací využívá transakční části Portálu veřejné správy

Praha 3. 10. 2005

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) dnes slaví 15 let od svého vzniku. Pro Ministerstvo informatiky je ČSSZ klíčovým partnerem při rozvoji takzvané transakční části Portálu veřejné správy (PVS). ČSSZ PVS využívá již pro dvě agendy, které převedla do elektronické podoby. Elektronizace přináší zřetelné úspory ČSSZ, ale i zaměstnavatelům, kteří možnosti zasílat pravidelné výpisy elektronicky využívají. Jejich počet trvale roste.

K 31. 8. 2005 se zaregistrovalo přes 39.000 organizací, bylo podáno přes 2,2 mil. evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) a zasláno přes 890 tis. přihlášek.

Transakční část PVS je bezpečné a spolehlivé jádro, které zajišťuje výměnu dat mezi občany, organizacemi a veřejnou správou. Transakční část PVS (financovaná z prostředků Ministerstva informatiky) poskytuje společnou infrastrukturu, která umožňuje bezpečné propojení na jednotlivé úřady a, a uživatelům jedno jméno a heslo pro všechny zprovozněné elektronické služby. Příprava na první z nich, zasílání ročních ELDP, začala hned po spuštění PVS v září 2003. Celý proces vyžadoval jak změny na straně ČSSZ, tak komunikaci s vývojáři mzdových a personálních systémů, z nichž více než 170 dnes nabízí systémy, které dokáží data zasílat prostřednictvím PVS. Vlastní zasílání formulářů ELDP bylo zahájeno 1. 1. 2005 a do 31. 8. 2005 prošlo přes transakční část více než 4 000 000 formulářů ELDP, z nichž přes 2 000 000 ČSSZ akceptovala. 1. 7. 2005 spustila ČSSZ další elektronickou službu, přihlášky a odhlášky zaměstnanců k nemocenskému pojištění. Do konce srpna bylo přijato i akceptováno více než 2 000 000 těchto formulářů. V roce 2004 se k využívání transakční části PVS registrovalo 8402 uživatelů z řad zaměstnavatelů, v letošním roce jich k 31. 8. bylo již 39 714.

Využívání transakční části PVS přináší úspory připojeným organizacím. V období leden 2005 až srpen 2005 zpracovala ČSSZ 225 378 podání, ze kterých akceptovala přibližně 5 000 000 formulářů. Náklady na zpracování (mj. scanování) jednoho papírového formuláře ČSSZ odhaduje na 10,- Kč. Na zpracování formulářů tak elektronizací této agendy ČSSZ za 8 měsíců uspoří přibližně 50 000 000 Kč. Z této částky je samozřejmě nutné odečíst náklady na pořízení a provoz zvláštního serveru na ČSSZ. Vedle úspory nákladů na straně veřejné správy je také možné vyčíslit úspory na straně organizací, které by bez využití elektronické komunikace musely formuláře vytisknout a zaslat ČSSZ. Jsou-li náklady na jeden formulář ve výši 2,- Kč (pořízení, vytištění, balení a zasílání), pak úspora na straně organizací za 8 měsíců využívání transakční části činí přibližně 10 000 000,- Kč.

Ministerstvo informatiky pracuje na dalším rozvoji PVS. V průběhu tohoto roku byly k transakční části PVS připojeny další úřady: Úřad vlády a jeho Informační systém o státní službě a platech a Krajský úřad Středočeského kraje a jeho Předložení odvolání Stavebního úřadu. V obou případech se však na rozdíl od služeb ČSSZ a komunikace mezi úřadem a zaměstnavatelem jedná o služby, které zajišťují výměnu dat mezi úřady - orgány státní správy nebo samosprávy. Počet uživatelů je proto daleko menší než v případě služeb ČSSZ. V blízké době bude do transakční části PVS integrována daňová správa se svými elektronickými přiznáními k dani, například z přidané hodnoty.

Zdroj: Ministerstvo informatiky ČR