ČSSZ oslaví 15 let od svého vzniku

Praha 27. 9. 2005

V pondělí 3. října 2005 se v pražském TOP HOTELu Praha uskuteční slavnostní setkání u příležitosti 15 let České správy sociálního zabezpečení. Státní organizace, která spravuje záležitosti víc než 7 milionů pojištěnců, vznikla k 1. září 1990 sloučením Úřadu důchodového zabezpečení v Praze, České správy nemocenského pojištění a Správy nemocenského pojištění Svazu českých a moravských výrobních družstev.

Záštitu nad slavnostním setkáním převzal ministr práce a sociálních věcí a místopředseda vlády Zdeněk Škromach. Kromě něj účast přislíbili komisař Evropské unie pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla, ministryně informatiky Dana Bérová a předsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací Alena Vondrová. Akci zahájí ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení Jiří Hoidekr. K 15leté historii ČSSZ říká: „V 15 letech už dcera není holčičkou, ale mladou dámou. Tedy ženou se vším všudy, která si už ve škole vybojovala svůj prostor. Stejně tak je to s ČSSZ. Má své místo ve státní správě a v životě každého člověka.“

Slavnostní setkání bude mít tři části. V úvodní, pojmenované Současnost a budoucnost sociálního pojištění a úloha ČSSZ, přednesou příspěvky výše uvedení hosté. Poté budou předána ocenění dvaceti pěti zasloužilým zaměstnancům ČSSZ. Cenu dostanou za celoživotní přínos ČSSZ - zaměstnanec je totiž základ každé moderní instituce. Nejdéle sloužící pracovník v ČSSZ (či jejích předchůdcích) pracuje už více než půl století. Ve třetí části slavnostního setkání budou oceněni nejlepší partneři ČSSZ, protože ČSSZ chápe spolupráci jako základ mimořádných výsledků. Celou událost bude moderovat Václav Žmolík. Chybět nebude ani umělecké vystoupení – Radky Fišarové a kvartetu.

15 let existence ČSSZ také připomene vydávaná publikace shrnující vývoj a proměny instituce, podrobné informace přinese také č. 10 odborného měsíčníku ČSSZ Národní pojištění. Více informací najdete na webových stránkách ČSSZ – www.cssz.cz.