Třímiliardový přebytek byl v srpnu na tzv. účtu sociálního pojištění

Praha 26. 9. 2005

V srpnu byl tzv. účet sociálního pojištění spravovaný ČSSZ, zahrnující příjmy a výdaje na důchodové a nemocenské pojištění, očištěný o výdaje na sociální pojištění související s jiným obdobím, v přebytku 3 miliardy korun. V červenci tohoto roku byl tento přebytek 1 mld. Kč.

Od začátku roku 2005 do 31. srpna 2005 zaplatili plátci pojistného na důchodové pojištění a příslušenství celkem 162,3 miliardy korun, naopak na důchodových dávkách (starobní, invalidní a pozůstalostní důchody) ČSSZ vyplatila do konce července 2005 cca 162,7 miliard Kč. V těchto výdajích je zahrnuta i záloha vyplacená v srpnu 2005 České poště na výplaty zářijových důchodů (3,6 miliardy korun) a další výdaje jiných období. Pokud se tedy tzv. účet důchodového pojištění o zmíněné vlivy jiných období očistí, pak byl ke konci srpna v přebytku 0,4 miliardy.

Na pojistném na nemocenské pojištění a příslušenství k němu vybrala ČSSZ od začátku roku 2005 k poslednímu srpnovému dni letošního roku 24,5 mld. Kč, tedy o 1,2 mld. Kč více než za stejné období loňského roku. Výdaje na dávky nemocenského pojištění činily od začátku tohoto roku do 31. srpna cca 21,9 mld. Kč. Přebytek na tzv. účtu nemocenského pojištění byl tak k poslednímu srpnovému dni 2,6 mld. Kč, což je o cca 0,3 mld. Kč horší výsledek než za stejné období v roce 2004. Vliv na tento stav měla během prvních čtyř měsíců roku 2005 chřipková epidemie, která si na jedné straně vyžádala vyšší výdaje na dávky nemocenského pojištění, na straně druhé způsobila, že se na pojistném vybralo méně.

Z výše uvedených údajů k 31. srpnu 2005 je předčasné vyvozovat závěry pro rok 2005 o přebytku či deficitu obou pojistných systémů spravovaných ČSSZ. Přebytek příjmů nad výdaji bývá zpravidla vyšší ve 2. pololetí kalendářního roku, kdy se příjmy z pojistného zvyšují. Významným faktorem ovlivňujícím příjmovou stranu systému sociálního pojištění je také vývoj mezd v ČR. Ten může ve druhém pololetí na jedné straně eliminovat výpadky způsobené chřipkovou epidemií, na druhé straně může v důsledku poklesu výběru pojistného zhoršit stav účtu sociálního pojištění.

Výše uvedené informace se týkají pouze systému důchodového a nemocenského pojištění v působnosti ČSSZ. Netýkají se pojištění spravovaného ministerstvy vnitra, obrany a spravedlnosti. Ve výdajích na sociální pojištění nejsou započteny výdaje na administraci systému.

Příloha – tabulka Příjmy a výdaje na důchodové a nemocenské pojištění.