S historií sociálního pojištění se mohou seznámit lidé v Pardubickém kraji

Výstava k 80 letům sociálního pojištění končí své putování po České republice

Praha 8. 9. 2005

Náměstek ústředního ředitele ČSSZ Ing. Jan Šrank a ředitelka KSSZ pro Pardubický kraj JUDr. Ludmila Knotková zahájili v Pardubicích vernisáž výstavy k 80 letům sociálního pojištění. Patnáctým a zároveň posledním místem, kde se s historií sociálního pojištění může seznámit veřejnost, je Krajská správa sociálního zabezpečení pro Pardubický kraj. Výstava tam potrvá do 7. října 2005. Skončí tak přesně rok poté, co začala v pražském ústředí ČSSZ.

Expozice připomíná 80. výročí přijetí československého zákon č. 221/1924 Sb. a.n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří. Byl prvním právním předpisem po 1. světové válce, který sociální pojištění sjednocoval organizačně a respektoval individuální potřeby pojištěnců. Výstava vznikla díky spolupráci ČSSZ se Státním ústředním archivem v Praze. Její součástí jsou barevné a černobílé formuláře, dobová korespondence a fotografie. Průvodní texty jsou v češtině a angličtině.

S historií sociálního pojištění se během ročního putování výstavy po České republice mohli seznámit lidé v Praze, Liberci, Ústí nad Labem, Karlových Varech, Plzni, Českých Budějovicích, Jihlavě, Brně, Zlíně, Olomouci, Ostravě a v Hradci Královém. Tedy všude tam, kde má Česká správa sociálního zabezpečení svá krajská pracoviště. Na všech místech expozice trvala cca měsíc. Za celou dobu ji viděly stovky lidí, kteří své dojmy zapsali do pamětní knihy:

„Je to kus našeho života.“
„Za 80 let došlo k úžasné přeměně, naši předkové by se divili, co jsme dokázali.“
„Přeji sociálnímu pojištění ještě nejméně tolik let.“
„Zajímavé, poučné a nostalgické.“

Všechny akce k 80 letům sociálního pojištění, které ČSSZ uspořádala, spojovalo speciální logo. Jeho motivem byl veselý obličej, symbolika dobré nálady. Snahou České správy sociálního zabezpečení je, aby svými službami dala všem svým klientům důvod ke spokojenému úsměvu.

Fotografie ze slavnostního zahájení si můžete prohlédnout zde.