ČSSZ dostane prostředky na odškodnění

Praha 7. 9. 2005

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) dostane prostředky na zajištění odškodnění účastníkům odboje za II. světové války a perzekuovaným osobám z období komunistického režimu a pozůstalým po nich. Rozhodla o tom vláda. Kabinet tak reaguje na apely ČSSZ, že je potřeba zajistit chod tohoto úřadu a neohrozit výplatu mandatorních výdajů (např. důchodů). Ministerstvo práce a sociálních věcí tento krok vítá.

Na základě rozhodnutí ministrů bude v letošním roce navýšen rozpočet resortu práce a sociálních věcí o 169,8 milionů korun. Prostředky použije ČSSZ na zajištění provádění zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945.

Z celkové částky bude 153 milionů Kč určeno na zajištění potřebné podpory informačních a komunikačních technologií ČSSZ a 16,74 mil. Kč na platy jejích zaměstnanců. ČSSZ bude moci přijmout v letech 2006 – 2007 až 387 pracovníků, kteří budou vykonávat tuto agendu. V roce 2008 se stav opět vrátí k normálu. Nejedná se tedy v žádném případě o navyšování počtu úředníků. Opatření je tedy přechodné a týká se období let 2005 – 2008.

Podle předpokladů MPSV a ČSSZ si výdaje na odškodnění v roce 2006 vyžádají celkem 996,2 mil. Kč, z toho bude 810 mil. Kč vyplaceno na samotných dávkách oprávněným osobám. V roce 2007 bude potřeba na odškodnění 996,27 mil. Kč, z toho na samotné dávky 865 mil. Kč. ČSSZ odhaduje, že v roce 2008 budou výdaje na odškodnění činit 993,7 milionů korun, z toho 980 mil. Kč budou tvořit prostředky na samotné dávky vyplacené oprávněným osobám.

Zákon o odškodnění má tři části. První se týká příplatku k důchodu, který by měli dostávat účastníci tzv. prvního a druhého odboje, kteří pobírají starobní nebo plný invalidní důchod a rovněž jejich pozůstalí. ČSSZ odhaduje, že o tento příplatek požádá až 50 000 lidí. Druhá část zákona se týká zvláštního příplatku k důchodu, který se mimo jiné vztahuje na poživatele starobního, invalidního a částečného invalidního důchodu, kteří pobírají důchod upravený kvůli účasti v národním boji za osvobození za 2. světové války a dále i na osoby soudně rehabilitované za věznění v 50tých letech a za pobyt v táborech nucených prací. Počet žadatelů lze odhadnout až na cca 80 000. Třetí část zákona počítá s jednorázovou peněžní částkou pro účastníky národního boje za osvobození a stanovený okruh pozůstalých. Podle odhadů bude těchto žadatelů cca 10 000. V praxi to znamená, že ČSSZ v souvislosti s plánovaným odškodněním obdrží až cca 140 000 žádostí, což znamená víc než 1 milion hodin práce.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR