Nové odškodnění může ohrozit výplatu důchodů

Praha 6. 9. 2005

Česká správa sociálního zabezpečení by měla už od října vyplácet příspěvky k důchodům účastníkům odboje za II. světové války a perzekuovaným osobám z období komunistického režimu a pozůstalým po nich. Počítá s tím schválený zákon, který nyní čeká na podpis prezidenta.

ČSSZ však na realizaci zákona nemá ani personální kapacity, ani finanční zdroje. Hrozí tak, že se ocitne v kritické situaci, kdy přestane zvládat i ty činnosti, ke kterým byla zřízena, jako je výplata dávek důchodového a nemocenského pojištění či výběr pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Obavy sdílí i Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je nadřízeným orgánem ČSSZ.

První část nového zákona se týká příplatku k důchodu, který by měli dostávat účastníci tzv. prvního a druhého odboje, kteří pobírají starobní nebo plný invalidní důchod a rovněž jejich pozůstalí (přesně je stanoveno v návrhu zákona viz webové stránky PSP ČR.) ČSSZ odhaduje, že o tento příplatek požádá až 50 000 lidí. Druhá část zákona se týká zvláštního příplatku k důchodu, který se mimo jiné vztahuje na poživatele starobního, invalidního a částečného invalidního důchodu, kteří pobírají důchod upravený kvůli účasti v národním boji za osvobození za 2. světové války a dále i na osoby soudně rehabilitované za věznění v 50tých letech a za pobyt v táborech nucených prací. Počet žadatelů lze odhadnout až na cca 80 000. Třetí část zákona počítá s jednorázovou peněžní částkou pro účastníky národního boje za osvobození a stanovený okruh pozůstalých. Podle odhadu ČSSZ bude těchto žadatelů cca 10 000.

V praxi to znamená, že ČSSZ v souvislosti s plánovaným odškodněním obdrží až cca 140 000 žádostí (některé z nich dvakrát od jednoho žadatele). Kapacity ČSSZ jsou ale dlouhodobě plně vytíženy. V průběhu let totiž ČSSZ přibývaly činnosti, například v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie , přechodem na roční evidenční listy důchodového pojištění, či v kontextu pěti různých odškodňovacích zákonů, počet pracovníků ale nestoupl, naopak je snižován.

Podle odhadů České správy sociálního zabezpečení si nové odškodnění vyžádá víc než 1 milion hodin práce. To ČSSZ nemůže zvládnout bez toho, aniž by došlo k personálnímu a finančnímu posílení, a to alespoň na přechodnou dobu, kdy budou kulminovat práce na realizaci zákona.

Ústřední ředitel ČSSZ Ing. Jiří Hoidekr říká: „Situace České správy sociálního zabezpečení je havarijní a je nezbytné ji urychleně řešit. Nestane – li se tak, nejen že se oprávněné osoby v pokročilém věku svého nároku hned tak nedočkají, ale může se celý systém sociálního pojištění rychle zhroutit. Pomoc vlády musí přijít neodkladně.“ Ministr práce a sociálních věcí by měl proto předložit vládě návrh na zajištění realizace uvedeného zákona Českou správou sociálního zabezpečení v letech 2005 – 2008.