Nové vedení KSSZ pro Liberecký kraj

Praha 2. 9. 2005

Od 1. září má Krajská správa sociálního zabezpečení pro Liberecký kraj novou ředitelku. Stala se jí Ing. Zuzana Krupičková, která uspěla ve výběrovém řízení. Novou ředitelku jmenoval a slavnostně uvedl do funkce ústřední ředitel ČSSZ Ing. Jiří Hoidekr za účasti ředitelky personálního odboru ČSSZ PaedDr. Miluše Hájkové, ředitelů spádových Okresních správ sociálního zabezpečení a zástupců zdejšího kraje.

Ing. Zuzana Krupičková působí na ČSSZ od roku 2001, kdy nastoupila jako referentka. Později pracovala jako vedoucí oddělení a od 1. 1. letošního roku zastávala funkci 1. náměstkyně ředitelky KSSZ pro Liberecký kraj. Získané zkušenosti s provozem OSSZ a KSSZ tak vytvářejí příznivé podmínky pro její další práci.

Ústřední ředitel Ing. Jiří Hoidekr poděkoval dosavadní ředitelce Mgr. Janě Kettnerové za dobrou práci, kterou pro Českou správu odvedla a popřál jí do jejího dalšího působení hodně štěstí. Nové ředitelce Ing. Zuzaně Krupičkové poblahopřál k vítězství v konkurzu a popřál především hodně pracovních úspěchů.

Nově jmenovaná ředitelka poté uvedla do funkce 1. náměstka ředitelky KSSZ pro Liberecký kraj. Tím se stal Ing. Oto Chuchlík.

Fotografie z jmenování nových ředitelů si můžete prohlédnout zde.