Lidé v 1. pololetí 2005 stonali kratší dobu

Praha 5. 8. 2005

V prvním pololetí roku 2005 se o 10 % (4,44 dne) snížila průměrná doba trvání jedné pracovní neschopnosti ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Vyplývá to z evidence České správy sociálního zabezpečení. Jedna pracovní neschopnost trvala 31,76 dne, zatímco ke 30. 6. 2004 to bylo 34,98 dne. Lidé tedy stonali kratší dobu. Nejkratší dobu přitom byli nemocní v Praze, a to 26,82 dne, naopak průměrně nejdéle stonali ve Zlínském kraji – 36,97 dne.

O 16 % se zvýšil počet ukončených případů pracovní neschopnosti. ČSSZ jich v prvním pololetí 2005 evidovala celkem 1 911 608. Ve stejném období v roce 2004 to bylo 1 600 918 případů, což je nárůst o 310 690 případů. K meziročnímu nárůstu došlo ve všech krajích, nejvíce však v Moravskoslezském, a to o 18 % na celkem 221 038 ukončených pracovních neschopností.

Zvýšil se také počet prostonaných dnů. V 1. pololetí 2005 jich bylo 60 719 734. To je celkem o
2 754 432 dnů víc než v 1. pololetí 2004, kdy lidé prostonali celkem 57 965 302 dnů. Největší nárůst zaznamenal Středočeský kraj, a to o 415 411 dnů na celkem 5 865 986 dnů. Naopak prostonaných dnů ubylo v kraji Olomouckém. V prvním pololetí roku 2005 tam lidé prostonali celkem 3 928 411 dnů, což je o 5 794 dnů méně než ve stejném období loňského roku.

Pracovních neschopnosti i prostonaných dnů v roce 2005 přibylo mimo jiné proto proto, že v únoru a březnu 2005 postihla Českou republiku virová epidemie, která se v loňském roce ČR vyhnula.

Průměrně déle nemocní byly v 1. pololetí 2005 muži, a to 31,97 dne. U žen jedna pracovní neschopnost trvala 29,93 dne. Nejdelší průměrnou dobu jedné PN u mužů vykázala věková skupina od 60 let (50,85 dne), u žen pak kategorie 50 – 59 let (41,51 dne). Naopak nejkratší dobu byli průměrně nemocní lidé do 20 let (muži 15,24 dne, ženy pak 19 dnů).

Pracovníci dozoru nad dodržováním léčebného režimu práce neschopnými občany uskutečnili
v 1. pololetí roku 2005 celkem 135 864 kontrol. Počet záchytů byl 27 664, tj. 20,36 % z celkového počtu provedených kontrol. Na jejich základě pracovníci dozoru vydali 2 994 postihů, což znamená dočasné snížení nebo odnětí nemocenského.