Téměř 77 milionů korun ČSSZ vyplatila na příplatcích k důchodu politickým vězňům z let 1948 - 1989

Praha 4. 8. 2005

7 222 bývalých politických vězňů nebo jejich vdov a vdovců dostává pravidelný příplatek k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb. ČSSZ tak kladně rozhodla 94 % žádostí, které do poloviny letošního roku posoudila. Na příplatcích k důchodů ČSSZ ke 30. 6. 2005 vyplatila téměř 77 milionů korun. Průměrný měsíční příplatek k důchodu byl 1 875 Kč. Nejvíc se jednalo o 10 500 Kč měsíčně, nejméně pak o 25 korun.

Ke 30. 6. 2005 ČSSZ obdržela celkem 8 792 žádostí o poskytnutí příplatku k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb. Rozhodla o 7 678 z nich, z toho výše zmiňovaných 94 % alespoň kladně. Jen 456 žádostí, to je zbývajících 6%, musela ČSSZ zamítnout, a to proto, že žadatelé nesplnili podmínky stanovené nařízením vlády č. 622/2004 Sb., a na příplatek nemají nárok.

Žádosti o příplatek ČSSZ posuzuje a vyřizuje v současné době průběžně tak, jak přicházejí. Urgovat vyřízení žádostí tedy není nutné. Zjistí – li ČSSZ například v letošním srpnu, že žadatel má na příplatek k důchodu nárok, vyplatí mu doplatek od ledna do srpna 2005 zpětně. Následující příplatek bude občan dostávat už s běžnou výplatou důchodu.

Příplatek 50 Kč za každý započatý měsíc věznění náleží od ledna letošního roku těm občanům České republiky, kteří byli v období komunistického režimu (1948 – 1989) z politických důvodů odsouzeni k trestu odnětí svobody, trest alespoň zčásti vykonali, později byli rehabilitováni a nyní z českého důchodového pojištění pobírají starobní nebo plný invalidní důchod. Nárok na příplatek 25 Kč za každý započatý měsíc věznění mají vdovy či vdovci, kteří po vězněných osobách pobírají z českého důchodového pojištění vdovský či vdovecký důchod.

O příplatek je třeba písemně požádat orgán, který důchody vyplácí. Většinu českých důchodů přitom vyplácí právě Česká správa sociálního zabezpečení. Uplatňování žádostí o příplatek k důchodu není časově omezeno, samotný příplatek bude pravidelně valorizován. Více informací je možné nalézt na webových stránkách ČSSZ (zde).