Návštěvnost webu ČSSZ meziročně vzrostla o více než 100 000 lidí

Praha 26. 7. 2005

Dosud největší návštěvnost za dobu své existence zaznamenal letos v červnu web České správy sociálního zabezpečení. Adresu http://www.cssz.cz si zadalo celkem 151 768 lidí. To je o 104 351 lidí více než ve stejném období loňského roku.

Nejvíce si lidé letos v červnu prohlíželi stránky týkající se přihlášek a odhlášek k nemocenskému pojištění. To odpovídá současným povinnostem organizací – v souvislosti s registrem pojištěnců musí do 31. 7. 2005 organizace poslat příslušné OSSZ seznam svých zaměstnanců, jejichž účast na nemocenském pojištění vznikla před 1. červencem 2005 a trvá i po 30. červnu 2005 (viz. tisková zpráva ČSSZ z 1. 7. 2005 zde). ČSSZ preferuje e - Podání informací a jak mají organizace postupovat je proto detailně uvedeno právě na webových stránkách.

Průměrná denní návštěvnost webu ČSSZ v červnu 2005 byla celkem 5 058 lidí, zatímco před rokem to bylo pouze 1 580 návštěvníků. Za výrazný nárůst může pravidelná, zpravidla denní, aktualizace. Lidé na stránkách hledají to, co potřebují pro řešení svých životních situací. Například v březnu 2005, kdy byla návštěvnost celkem 144 981 lidí a průměrná denní 4 676 návštěvníků, veřejnost nejčastěji zavítala na stránky s informacemi o evidenčních listech důchodového pojištění, konkrétně zde. Souvisí to s tím, že organizace mají povinnost každoročně uzavírat evidenční listy důchodového pojištění za své zaměstnance a posílat je ČSSZ. Můžou tak rovněž činit elektronicky prostřednictvím Portálu veřejné správy. Způsob, jak realizovat e - Podání, je rovněž už nějakou dobu detailně popsán na webu ČSSZ.

ČSSZ preferuje elektronický způsob podání informací o pojištěncích. Aby zájem o e - Podání podpořila, vydala ve spolupráci s Ministerstvem informatiky ČR letáky, které se e - Podání týkají. Vytištěné jsou k dispozici na všech pracovištích ČSSZ v celé republice, v elektronické podobě si je může veřejnost stáhnout právě z webových stránek ČSSZ (zde).


Vývoj návštěvnosti webových stránek ČSSZ mezi červnem 2004 a červnem 2005

  červen 2004 září 2004 prosinec 2004 březen 2005 červen 2005
průměrná denní návštěvnost 1 580 1 978 1 954 4 676 5 058
měsíční návštěvnost 47 417 59 341 60 583 144 981 151 768