Kontrolního pracovníka OSSZ Náchod napadl neznámý muž

Praha 22. 7. 2005

Při kontrole dodržování léčebného režimu v Broumově byl včera dopoledne napaden pracovník Okresní správy sociálního zabezpečení Náchod. Neznámý muž ho srazil ze schodů a přitom křičel sprostá slova: "Už mě nebudete s… a otravovat lidi." Pracovník OSSZ narazil o zeď, k vážnějšímu zranění, při němž by bylo třeba vyhledat lékařské ošetření, nedošlo. OSSZ Náchod incident oznámila Policii ČR, která s napadeným pracovníkem sepsala protokol. Podle předběžných informací se případem bude zabývat obvodní oddělení Policie ČR v Broumově. Jedná o první fyzické napadení zaměstnance OSSZ Náchod.

Protože se kontrolnímu pracovníkovi ženu, u které chtěl zkontrolovat dodržování léčebného režimu, nepodařilo zastihnout, Okresní správa sociálního zabezpečení Náchod u ní provede opakovanou kontrolu.

V OSSZ Náchod pracují tři pracovníci, kteří kontrolují dodržování léčebného režimu. Vzhledem k možným rizikům, která s touto prácí souvisejí, se jedná o muže. V prvním pololetí letošního roku provedli 1 472 kontrol dodržování léčebného režimu a zjistili 405 záchytů. Na jejich základě došlo k 31 postihům tzn., že se podařilo prokázat, že daná osoba skutečně porušovala léčebný režim. Postihy jsou buď snížení či odebrání nemocenského či podnět k ukončení pracovní neschopnosti ošetřujícím lékařem. Nejčastější výmluvou lidí, kteří nejsou během kontroly doma, je, že spali a neslyšeli zvonek. Velmi často se také stává, že pacientovu nepřítomnost při kontrole omluví jeho ošetřující lékař.

Podobných incidentů ČSSZ v letošním roce na všech svých pracovištích eviduje šest. V červnu napadl klient pracovníka oddělení důchodového pojištění OSSZ Jičín. Udeřil ho tak silně do nosu, že mu začala téct krev. Naštvanému klientovi se nelíbilo, že mu ČSSZ zamítla žádost o plný invalidní důchod. Neměl na něj nárok, protože nesplnil zákonnou dobu pojištění.

K výhrůžkám (často opakovaným) slibujícím napadení, útok francouzskou holí či rozbití zařízení správy sociálního zabezpečení pak letos došlo na OSSZ Chomutov, ÚP PSSZ pro Prahu 1, OSSZ Plzeň – sever, Okresní správě sociálního zabezpečení Nový Jičín a OSSZ Šumperk.

Obecně se dá říci, že agresivita klientů České správy sociálního zabezpečení roste. Na svých pracovištích ČSSZ tuto situaci řeší bezpečnostními opatřeními jako je kamerový systém či bezpečnostní tlačítka spojená s pultem centrální ochrany (většinou tedy s Policii ČR). Pokud se jedná o práci v terénu, která je nezbytná právě při kontrole dodržování léčebného režimu, v případě odůvodněných obav je o součinnost požádána Policie ČR. Tak tomu bude i při výše uvedené kontrole na OSSZ Náchod.