Okresní správy sociálního zabezpečení Trutnov a Jičín mají nové vedení

4. 7. 2005

Od 1. 7. 2005 se změnilo vedení dvou pracovišť ČSSZ. Ředitelkou OSSZ Trutnov se stala Ing. Daniela Prokešová a ředitelem OSSZ Jičín Ing. Jiří Bílek. Oba nové ředitele do funkce slavnostně uvedl náměstek ústředního ředitele ČSSZ Ing. Jan Šrank za účasti ředitele KSSZ pro Královéhradecký kraj Mgr. Karla Bauera.

Ing. Daniela Prokešová má za sebou dlouholetou manažerskou praxi na České poště, naposledy jako ekonomická náměstkyně ředitele obvodu Hradec Králové. Ve funkci ředitelky OSSZ nahradila JUDr. Janu Štefanovou, která odchází do starobního důchodu. Ing. Jiří Bílek působil jako vedoucí metodického oddělení a zástupce vedoucího odboru jičínského Úřadu práce. Na OSSZ Jičín chce mimo jiné dále rozvíjet klientskou orientaci pracoviště.

Náměstek ústředního ředitele ČSSZ Ing. Jan Šrank popřál oběma novým ředitelům hodně úspěchů. Zároveň poděkoval dosavadní ředitelce OSSZ Trutnov JUDr. Janě Štefanové za dlouholetou kvalitní práci pro trutnovskou OSSZ.

Fotografie ze slavnostního uvedení do funkce si můžete prohlédnout zde.