Důchodové pojištění spravované ČSSZ bylo letos v květnu ve stejném deficitu jako v dubnu

Praha 23. 6. 2005

Tzv. účet důchodového pojištění spravovaný ČSSZ byl k 31. 5. 2005 v deficitu cca 2,8 miliard korun. To je stejný výsledek jako o měsíc dříve (viz). K poslednímu květnovému dni 2005 zaplatili plátci pojistného na důchodové pojištění celkem 99,3 miliard korun, což je o cca 5,5 mld. korun více než v roce předchozím. Naopak na starobní, pozůstalostní a invalidní penze (tedy dávky důchodového pojištění) a na dalších výdajích souvisejících s výplatou důchodů pro jiná období ČSSZ vyplatila do konce dubna 102,1 miliardy Kč, tedy o 8,3 mld. Kč víc než v roce předchozím.

Účet důchodového pojištění ČSSZ korigovaný o výdaje, které souvisejí s jinými obdobími, byl k poslednímu dni v květnu v deficitu cca 1,9 miliard korun.

Na pojistném na nemocenské pojištění vybrala ČSSZ k 31. květnu letošního roku 15 mld. Kč, tedy o 0,7 mld. Kč více než ve stejném období loňského roku. Výdaje na dávky nemocenského pojištění k 31.5.2005 přitom činily 14,9 mld. Kč. Přebytek na tzv. účtu nemocenského pojištění byl tak ke konci letošního května 0,1 mld. Kč, což je o cca 0,6 mld. Kč horší výsledek než ve stejném období v roce 2004. Vliv na to měla chřipková epidemie, která si na jedné straně vyžádala vyšší výdaje na dávky nemocenského pojištění, na straně druhé způsobila, že se na pojistném vybralo méně.

Tzv. účet sociálního pojištění, zahrnující příjmy a výdaje na oba pojistné systémy (důchodové a nemocenské pojištění celkem), tak byl ke konci května 2005 v deficitu 2,7 mld. Kč. Očistí–li se výdaje na dávky důchodového pojištění o výdaje související s jiným obdobím, pak byl účet sociálního pojištění v deficitu 1,8 miliardy korun.

Lze konstatovat, že v prvních dvou měsících roku 2005 se vývoj systému důchodového a nemocenského pojištění podobal roku 2004. V březnu 2005 došlo k výraznému poklesu dynamiky meziročního růstu inkas pojistného (meziroční index růstu inkasa v březnu 2003 činil 100,9 %, zatímco v lednu a únoru 2005 byl tento index na cca 107 %). V měsíci dubnu 2005 pak došlo opět ke zvýšení meziročního indexu růstu inkasa na 105,8 % a v květnu 2005 až na 107,8 %. Z uvedeného je zřejmé, že index výběru pojistného se v květnu zlepšil a převyšuje lednové a únorové hodnoty.

Z uvedených údajů je předčasné vyvozovat závěry o přebytku či deficitu obou pojistných systémů spravovaných ČSSZ. Rostoucí meziroční index růstu inkas v měsících dubnu a květnu ukazuje na zlepšení vývoje v oblasti výběru pojistného. Přebytek příjmů nad výdaji bývá zpravidla vyšší ve 2. pololetí, kdy se příjmy z pojistného zvyšují.

Významným faktorem ovlivňujícím příjmovou stranu systému sociálního pojištění je vývoj mezd v ČR. Ten může ve druhém pololetí na jedné straně eliminovat výpadky způsobené chřipkovou epidemií, na druhé straně může v důsledku poklesu výběru pojistného zhoršit stav účtu sociálního pojištění.

Výše uvedené informace se týkají pouze systému důchodového a nemocenského pojištění v působnosti ČSSZ. Netýkají se pojištění v režii ministerstva vnitra, ministerstva obrany a ministerstva spravedlnosti. Ve výdajích na sociální pojištění nejsou započteny výdaje na administraci systému.

Příjmy a výdaje na důchodové a nemocenské pojištění ke ke 31. 5. 2005

Informace ke stavu tzv. účtu sociálního pojištění:
  • za rok 2004 najdete na webových stránkách ČSSZ (zde)
  • za duben 2005 najdete na webových stránkách ČSSZ (zde)