Putovní výstava 80 let sociálního pojištění je ke zhlédnutí na KSSZ pro Olomoucký kraj

Praha 22. 6. 2005

Od pondělí si mohou zaměstnanci ČSSZ i další zájemci prohlédnout expozici dokumentující vývoj sociálního zabezpečení v českých zemích na KSSZ pro Olomoucký kraj. Výstavu zde 20. 6. slavnostně zahájila ředitelka zdejší Krajské správy sociálního zabezpečení Ing. Alena Šmotková za účasti zástupců Olomouckého kraje.

Fotografie ze slavnostního zahájení si můžete prohlédnout zde.