V roce 2004 ČSSZ splnila svůj strategický cíl týkající se EU

Praha 14. 6. 2005

Přes rozpočtové podfinancování a nedostatečné personální kapacity vytvořila Česká správa sociálního zabezpečení odborné předpoklady pro plnění úkolů, které pro veřejnost zajišťuje od vstupu České republiky do Evropské unie. Bez vážnějších poruch tak od 1. 5. 2004 aplikuje koordinační nařízení EU vůči 27 státům Evropy. Tyto a další informace obsahuje Zpráva o činnosti ČSSZ za rok 2004, s kterou se může seznámit široká veřejnost na internetu (zde).

Obsahem Zprávy o činnosti jsou mimo jiné informace o výběru pojistného na sociální zabezpečení, výdaje na dávky důchodového a nemocenského pojištění, vývoj počtu důchodců, vývoj pracovní neschopnosti, personální politika úřadu či příprava na transformaci ČSSZ v roce 2005. Nechybí ani hodnocení uplynulého roku. Z něj mimo jiné vyplývá, že v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie dosáhla ČSSZ v mezinárodním srovnání nejen úrovně nejlépe připravených přistupujících států, ale v řadě případů i úrovně původních 15 členských států EU. Od 1. května do 31. prosince 2004 všechna pracoviště ČSSZ řešila celkem 66 985 tzv. evropských podání. Nejvíce se týkala důchodů (celkem 25 531 úkonů) a příslušnosti k právním předpisům – 21 848 podání. Kromě kontaktních míst Evropské unie, která vznikla na všech okresních správách sociálního zabezpečení, mohli lidé čerpat informace z letáků, které ČSSZ vydala a jsou rovněž k dispozici jak na všech pracovištích ČSSZ, tak v elektronické podobě (zde).

Vydání Zprávy o činnosti ČSSZ není stanoveno žádným zákonem. Česká správa sociálního zabezpečení tento dokument vydává proto, aby maximálně zprůhlednila svou činnost, finanční toky uvnitř úřadu a poskytla informace o chystaných změnách či novinkách uvnitř instituce. Jak říká ústřední ředitel ČSSZ Jiří Hoidekr: „Česká správa sociálního zabezpečení je klientsky orientovanou státní institucí a lidé mají právo vědět, jak státní orgány zacházejí se státním prostředky a zda plní své poslání.“

Materiál shrnující činnosti, působení a úkoly České správy sociálního zabezpečení v roce 2004 je druhou roční Zprávou o činnosti v takovém rozsahu, kterou ČSSZ dosud vydala. Poprvé tento dokument vyšel v loňském roce a jednalo se o Zprávu o činnosti za rok 2003. Zprávu za rok 2004 bude mít stejně jako zprávu za rok 2003 na programu jednání vláda České republiky.