Na twinkonferenci v Karlových Varech se ústřední ředitel ČSSZ setkal s evropským komisařem

Praha 13. 6. 2005

Co znamená členství v EU pro ČSSZ a co ČSSZ znamená pro klienta z EU. To bylo téma příspěvku, s kterým na Konferenci evropských partnerských měst Karlových Varů vystoupil ústřední ředitel ČSSZ Ing. Jiří Hoidekr. Akce podporovaná grantem Evropské unie se v Karlových Varech konala od 8. do 11. června 2005. Uspořádalo ji město Karlovy Vary.

Ing. Jiří Hoidekr mimo jiné poukázal na to, že Česká správa sociálního zabezpečení od 1. května 2004, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie, do konce letošního března řešila už více než
93 000 tzv. evropských podání. To v praxi znamená, že se na 91 pracovišť ČSSZ v celé republice obrátily desítky tisíc lidí, kteří potřebovali pomoci se svými pojistnými záležitostmi v souvislosti s Evropskou unií či se chtěli informovat o sociálním pojištění v souvislosti s EU. Nejvíc podání – celkem 33 383 - se týkalo důchodů, 30 637 příslušnosti k právním předpisů a 8 295 peněžitých dávek v nemoci a mateřství.

Na konferenci v Karlových Varech se ústřední ředitel ČSSZ mimo jiné setkal s evropským komisařem pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti PhDr. Vladimírem Špidlou. Ten na akci prezentoval evropský sociální model. Vladimír Špidla mimo jiné uvedl, že po roce vstupu nových zemí do Evropské unie se dá říci, že se pozitivní očekávání v souvislosti s EU splnila, negativní nikoliv. Kultury se podle evropského komisaře nerozpouštějí, ale vzniká společná kultura, která je tím nejlepším z kultur států Evropské unie. Vladimír Špidla se s Jiřím Hoidekrem shodl, že sociální politika je investicí do lidské důstojnosti, jejímž základem je synergie a spolupráce. Evropský sociální model je podle Špidly a Hoidekra třeba nejen zachovat, ale dále rozvíjet směrem ke společnému evropskému systému.

Fotografie z konference si můžete prohlédnout zde.