Víc než 1,5 milionů ELDP už přišlo ČSSZ elektronicky

Praha 18. 5. 2005

Už 50 907 elektronických podání evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) evidovala k 16. 5. 2005 Česká správa sociálního zabezpečení. Z toho se 49 447 podání uskutečnilo přes Portál veřejné správy, ostatní pomocí elektronického média. Protože jedno e - Podání obsahuje zpravidla více ELDP, ČSSZ elektronicky přijala celkem 1 553 860 ročních ELDP.

Počet podání každým dnem stoupá a stejně tak přibývá i organizací, které se k e - Podání registrují. K 16. 5. 2005 bylo zaregistrováno celkem 25 734 organizací. Z toho bylo 15 089 organizací, 10 645 tzv. malých organizací do 25 zaměstnanců a 517 OSVČ. Jde o znatelný nárůst - například k 1. březnu 2005 bylo registrováno 16 649 organizací, z toho 10 992 organizace, 5 657 malých organizací a 291 OSVČ.

Větší zájem o registraci na e - Podání je dán tím, že si organizace uvědomují výhody této služby – dostupnost, pohodlnost a rychlost celého elektronického přenosu. Také využívají tzv. generální pardon ČSSZ platný pro rok 2005: organizace, které se zavázaly, že pošlou ELDP za své zaměstnance elektronicky pomocí Portálu veřejné správy, je mohou ČSSZ poslat do 8. července 2005. Tedy o dva měsíce později, než je musely zaslat ty organizace, které podaly klasické papírové dokumenty (8. květen 2005). ČSSZ očekává, že v letošním roce obdrží 4,5 miliónů ELDP a věří, že podstatná část bude právě elektronicky.

ELDP, které organizace posílají ČSSZ a jejich stejnopis zároveň poskytují zaměstnancům, umožní lidem průběžnou kontrolu pojištění. Na ELDP jsou uvedeny informace důležité pro budoucí důchod - doby pojištění, výše výdělku a vyloučené doby (většinou se jedná o dny pobírání nemocenských dávek). V budoucnu by díky ročním ELDP nemělo docházet k tomu, že někteří lidé se až při vyřizování důchodů dozvěděli, že zaměstnavatel za ně neodeslal ELDP a proto jim chybí v evidenci ČSSZ část dob pojištění a výše výdělků. Pomocí ročních ELDP budou mít lidé možnost kontrolovat si své nároky průběžně a starat se sami o své věci. ELDP jsou základem pro elektronická Individuální konta pojištěnců (IKP), která vzniknou v roce 2006. IKP budou osobním účtem každého pojištěnce, v němž budou veškeré údaje týkající se sociálního pojištění klienta ČSSZ za celý jeho život.