Významní představitelé Moravskoslezského kraje se seznámili s novým organizačním uspořádáním ČSSZ

Praha 13. 5. 2005

Hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský či polský generální konzul v Ostravě Andrzej Kaczorowski byli jen jedni z mnoha účastníků setkání představitelů Moravskoslezského kraje a města Ostravy se zástupci České správy sociálního zabezpečení, vedené náměstkem ústředního ředitele Janem Šrankem a ředitelem Krajské správy sociálního zabezpečení pro Moravskoslezský kraj Milanem Kekou. Cílem setkání bylo seznámit všechny zúčastněné s novou organizační strukturou České správy sociálního zabezpečení, která je platná od 1. ledna 2005. Jak uvedl ředitel Keka KSSZ se potýká zejména s neznalostí obsahu práce úřadu. „Nezřídka se stává, že si k nám lidé chodí vyřizovat dávky státní sociální podpory,“ řekl Keka. Podle něj je důležité, aby se nové členění správy dostalo do povědomí široké veřejnosti a jednou z možností, jak toho docílit jsou právě různá setkání.

ČSSZ svou transformací reagovala nejen na usnesení vlády o sladění státních orgánů s územně správními celky, ale i na vývoj v Evropské unii. Na nárůst úkonů, které souvisí se vstupem do EU upozornil i náměstek Šrank. Ten účastníky setkání seznámil mimo jiné i s rozsáhlou agendou výplat důchodů s mezinárodním prvkem. V roce 2004 jich bylo celkem 33 218 a nejvíce šlo na Slovensko a
dále do Polska.

Fotografie ze setkání si můžete prohlédnout zde.