ČSSZ podepsala dohodu o spolupráci s Ústřední správou národního důchodového pojištění Maďarska

Praha 29. 4. 2005

Vzájemná pomoc a spolupráce při provádění práva Evropských společenství o sociálním zabezpečení, výměna zkušeností a informací a výměnné studijní pobyty. To jsou oblasti, které od úterý 19. dubna 2005 upravuje česko – maďarská dohoda o spolupráci v oblasti sociálního zabezpečení. V Budapešti ji podepsali ústřední ředitel ČSSZ Ing. Jiří Hoidekr a dr. Gábor Barát, generální ředitel ONYF, tedy Ústřední správy národního důchodového pojištění Maďarska.

Jde o první dohodu o spolupráci mezi českým a maďarským nositelem pojištění. Obě instituce k ní vedla snaha o prohloubení vzájemné spolupráce v oblasti důchodového pojištění v souladu s koordinačními nařízeními Evropské unie. Cílem spolupráce je také společný postup v evropských strukturách.

Zákonný penzijní systém začal v Maďarsku fungovat 1. ledna 1929. Pokrývá osoby zaměstnané a samostatně výdělečně činné. V roce 1991 začala reforma tamního penzijního systému, která přinesla mnoho změn, například byl stanoven strop pro příjmy, které mohou být odvozeny z dávek sociálního pojištění. Důchodový systém obou zemí je co se týče počtu pojištěnců velmi podobný – zatímco maďarský ONYF v lednu 2001 evidoval celkem 2 782 674 příjemců důchodů, ve stejném období jich v ČR bylo 2 584 018. V současné době ČSSZ vyplácí do Maďarska dávky celkem 96 příjemcům v měsíční výši 335 194 Kč.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.