Němečtí nositelé pojištění jednali ve výukovém středisku ČSSZ v Karlových Varech

Praha 28. 4. 2005

Zástupci České správy sociálního zabezpečení a německých důchodových pojišťoven – Spolkové pojišťovny zaměstnanců Berlín, Zemské pojišťovny Landshut, Spolkové pojišťovny horníků Bochum a Spolkové železniční pojišťovny Frankfurt nad Mohanem jednali minulý týden ve výukovém středisku ČSSZ v Karlových Varech.

Tématem jednání bylo posuzování důchodových nároků občanů, kteří byli důchodově pojištěni v obou státech v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie. Diskuze se týkala i praktických věcí, a to způsobu, jak důchodové nároky lidí, kteří byli pojištěni ve Spolkové republice Německo i v České republice realizovat. Rozhovory se zaměřily rovněž na výklad a aplikaci příslušných ustanovení Nařízení Rady (EHS) 1408/71 a 574/72, platných článků mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení uzavřené mezi ČR a SRN a používání formulářů. Zástupci obou zemí se dohodli na tom, že se budou i v budoucnosti vzájemně informovat o vnitrostátním právu a společně řešit konkrétní záležitosti či případné stížnosti klientů. Na závěr jednání byl podepsán protokol a účastníci akce se dohodli, že se taková pracovní setkání budou pravidelně opakovat.

Fotografie z jednání si můžete prohlédnout zde.