ČSSZ podepsala dohodu o spolupráci se Sociální pojišťovnou SR

Praha 20. 4. 2005

Způsob potvrzování příslušnosti k právním přepisům, postup při uplatňování nároků na dávky nemocenského pojištění a vzájemné studijní pobyty. To jsou mimo jiné oblasti, které od pondělí 18. dubna 2005 upravuje česko – slovenská dohoda o spolupráci v oblasti sociálního zabezpečení. V Bratislavě ji podepsali ústřední ředitel ČSSZ Ing. Jiří Hoidekr a předseda Rady ředitelů Sociální pojišťovny PhDr. František Halmeš.

Čelní představitelé nositelů sociálního pojištění České republiky a Slovenska se shodli, že nová dohoda, která nahrazuje smlouvu mezi ČSSZ a Národní pojišťovnou - Správou fondu nemocenského pojištění a Správou fondu důchodového pojištění z roku 1992, je logickým pokračováním dlouhodobé spolupráce, která díky vstupu obou zemí do Evropské unie dostala další významný rozměr.

Právě společný postup v evropských strukturách v oblasti sociálního zabezpečení byl jedním z hlavních témat diskuse, která následovala po podpisu dohody. Ing. Hoidekr a PhDr. Halmeš sdílejí stejný názor v tom, že Evropská unie bude v budoucnu řešit důchodové zabezpečení svých občanů společně.

Důchodové nároky členských států EU nyní upravují koordinační nařízeními Evropské unie. Ta zajišťují vzájemnou provázanost mezi národními zákony členských států a mají přednost před zákony národními. Například v oblasti důchodů platí, že každý stát EU, v kterém jste byli pojištěni alespoň 1 rok, vám bude vyplácet důchod, jakmile dosáhnete stanovené věkové hranice. Důchod vám bude vyplácen bez ohledu na to, kde v rámci EU či EHS právě bydlíte nebo pobýváte. K 31. 3. 2005 tak ČSSZ vyplácela penze na Slovensko 10 551 důchodcům (celkem se jednalo o 61 348 415 Kč), naopak Sociální pojišťovna vyplácela ke stejnému datu do České republiky dávky důchodového pojištění 2 119 důchodcům, což představovalo 12 990 982 Sk.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.