Příplatek k důchodu pravidelně dostává 3 341 politických vězňů

Praha 12. 4. 2005

ČSSZ už posoudila 3 500 žádostí v souvislosti s nařízením vlády č. 622/2004 Sb. Víc než 95 % z nich rozhodla kladně. 3 341 bývalých politických vězňů z let 1948 - 1989 či jejich vdov a vdovců tak dostává pravidelný příplatek k důchodu. Nejvíc se nyní jedná o 10 500 Kč měsíčně, nejméně pak o 150 korun měsíčně. ČSSZ už rovněž zpětně doplatila finanční prostředky, na které vznikl nárok od začátku letošního roku, kdy vládní nařízení o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, vstoupilo v platnost. K 31. březnu 2005 vyplatila ČSSZ na příspěvky k důchodu celkem cca. 1,5 milionů Kč.

159 žádostí musela ČSSZ zamítnout, a to proto, že žadatelé nesplnili podmínky stanovené nařízením vlády č. 622/2004 Sb., a na příplatek nemají nárok. Česká správa sociálního zabezpečení zatím obdržela celkem 8 200 žádostí. Jak je uvedeno výše, dosud rozhodla o více než 42 % z nich. U ostatních předpokládá, že je posoudí v zákonem stanovené lhůtě, tedy do konce července 2005.

Urgovat vyřízení žádostí není nutné. Zjistí – li ČSSZ například v letošním květnu, že žadatel má na příplatek k důchodu nárok, vyplatí mu doplatek od ledna do května 2005 zpětně. Následující příplatky bude občan dostávat už s běžnou výplatou důchodu.

Příplatek 50 Kč za každý započatý měsíc věznění náleží od ledna letošního roku těm občanům České republiky, kteří byli v období komunistického režimu (1948 – 1989) z politických důvodů odsouzeni k trestu odnětí svobody. Trest alespoň zčásti vykonali, později byli rehabilitováni a nyní z českého důchodového pojištění pobírají starobní nebo plný invalidní důchod. Nárok na příplatek 25 Kč za každý započatý měsíc věznění mají vdovy či vdovci, kteří po vězněných osobách pobírají z českého důchodového pojištění vdovský či vdovecký důchod.

O příplatek je třeba písemně požádat orgán, který důchody vyplácí. Většinu českých důchodů přitom vyplácí právě Česká správa sociálního zabezpečení. Uplatňování žádostí o příplatek k důchodu není časově omezeno, samotný příplatek bude pravidelně valorizován. Více informací je možné nalézt na webových stránkách ČSSZ (zde).