e - Podání, která umožňuje ČSSZ

Praha 7. 4. 2005

Elektronické podávání ročních evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) bylo hlavní prezentací České správy sociálního zabezpečení na konferenci ISSS 2005 – Internet ve státní správě a samosprávě. Konala se od 4. do 5. dubna v Hradci Králové. O významu projektu ELDP hovoří i cena, kterou za něj ČSSZ dostala od ministra informatiky Vladimíra Mlynáře.

Stánek, který ČSSZ měla na osmém ročníku konference, navštívila nejméně stovka lidí. Zájem o e - Podání ELDP výrazně stoupl zejména po přednášce vrchního ředitele pro úsek informačních a komunikačních technologií Ing. Vladimíra Fanty. Projekt elektronického podávání ELDP zaujal také komisaře Evropské unie PhDr. Vladimíra Špidlu. Po zhlédnutí prezentace na stánku ocenil iniciativní přístup České správy sociálního zabezpečení k informačním technologiím. Problematice ELDP se věnuje i tématicky zaměřené 4. číslo odborného časopisu ČSSZ Národní pojištění.

Od letošního roku mohou zaměstnavatelé zasílat České správě sociálního zabezpečení evidenční listy důchodového pojištění prostřednictvím Portálu veřejné správy. Do 6. dubna 2005 přijala ČSSZ celkem 169 218 evidenčních listů důchodového pojištění. Cílem České správy sociálního zabezpečení je, aby většina z celkového počtu 4,5 miliónů evidenčních listů důchodového pojištění, které by měli zaměstnavatelé za loňský rok odevzdat, byla podána právě elektronickou cestou. Navíc - usnesení vlády č. 345 z března letošního roku ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit od 1. května 2005 odesílání evidenčních listů důchodového pojištění zaměstnanců, pro které je orgánem sociálního zabezpečení Česká správa sociálního zabezpečení, elektronickou cestou prostřednictvím Portálu veřejné správy.

Elektronické podávání ročních ELDP je pouze začátek automatizace ČSSZ. Od 1. července 2005 začne ČSSZ od organizací přebírat datové soubory přihlášek a odhlášek k nemocenskému pojištění. Podle vrchního ředitele ČSSZ Ing. Vladimíra Fanty se jedná o zcela novou agendu s četností 1,5 miliónů dokladů ročně. Podrobnosti najdete na webových stránkách ČSSZ.

Fotografie z konference si můžete prohlédnout zde.