OSVČ platících zálohy na pojistné na důchodové pojištění je o 20 % víc než v roce 2001

Praha 23. 3. 2005

Lidí, kteří si samostatnou výdělečnou činností skutečně vydělávají, přibývá. Letos v únoru ČSSZ evidovala celkem 742 681 osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), kteří si musí platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění. Ve srovnání s únorem roku 2001 je to o 123 647 podnikatelů víc, jedná se tedy o téměř 20 % nárůst.

Přestože celkový počet OSVČ poklesl, srovnáme–li únor 2005 s únorem 2001, došlo pouze k 2 % snížení. Zatímco v únoru 2001 ČSSZ evidovala celkem 944 100 OSVČ, letos jich ve stejném období bylo 923 856 (tedy 98 % roku 2001). Jak říká ústřední ředitel ČSSZ Jiří Hoidekr: „ V praxi to znamená, že ubylo především těch lidí, kteří samostatnou výdělečnou činnost buď nevykonávali jako jediný zdroj příjmu, či byli v systému evidováni, ale aktivně nepodnikali.“

Samostatná výdělečná činnost (SVČ) se od 1. ledna 2004 dělí na hlavní a vedlejší. OSVČ, které vykonávají samostatnou výdělečnou činnost hlavní (tedy podnikání je pro ně zpravidla jediný zdroj příjmů), mají povinnost vždy platit pojistné na důchodové pojištění a zálohy na pojistné. A to i v případě, kdy jsou tzv. ve ztrátě. Minimální zálohy na pojistné na důchodové pojištění u těchto OSVČ jsou v letošním roce 1 192 Kč.

U vedlejší výdělečné činnosti (tedy u lidí, kteří jsou například zaměstnáni a vedle toho podnikají) je i nadále účast na důchodovém pojištění závislá na dosažených příjmech po odpočtu výdajů. Pokud příjmy OSVČ při vykonávání vedlejší SVČ dosáhly v loňském roce alespoň 40 410 Kč, má v roce 2005 povinnost platit zálohy na důchodové pojištění. Minimální výše těchto měsíčních záloh je 530 Kč měsíčně.

Z údajů České správy sociálního zabezpečení vyplývá, že počet přihlášených OSVČ je vždy na začátku roku nižší v porovnání s předcházejícím rokem. To je způsobeno mimo jiné tím, že OSVČ ke konci kalendářního roku ukončují činnost. Tento trend potvrzuje přiložená tabulka. Zatímco v prosinci 2004 ČSSZ evidovala celkem 945 508 OSVČ, v únoru 2005 jich bylo 923 856 (pokles o cca. 2 %). Podobný poměr lze vysledovat i mezi prosincem 2001 (celkem 964 554 OSVČ) a únorem roku 2002 (960 110 OSVČ). Tehdy došlo k poklesu o cca. 0,5%.