Na jednoho starobního důchodce přispívají víc než dva pojištěnci

Praha 22. 3. 2005

Letos v únoru Česká správa sociálního zabezpečení evidovala celkem 1 944 799 starobních důchodců a 4 642 932 poplatníků pojistného na sociální zabezpečení. Na jednoho starobního důchodce tak přispívalo 2,39 poplatníků.

Všech důchodců, tedy kromě penzistů starobních i lidí pobírajících penze invalidní a pozůstalostní, bylo
2 629 016. To znamená, že na jednoho důchodce přispívalo 1,77 poplatníků pojistného. Stejně tak tomu bylo v únoru 2002. V praxi to znamená, že stejně jako se zvyšuje počet důchodců, roste i počet poplatníků pojistného. Pojistné musí platit OSVČ a organizace – ty jej platí i za své zaměstnance.

Poplatníků pojistného přibývá mimo jiné proto, že se ekonomicky aktivní staly silné ročníky ze 70. let minulého století. Svými platbami pojistného přispívají do sociálního systému.

Co se týče důchodců, přibývá zejména lidí v penzi starobní. A to z toho důvodu, že silné válečné a poválečné ročníky odcházejí do důchodu a současně se prodlužuje věk dožití u stávajících důchodců. Významnou roli hrají rovněž ekonomické faktory.

Sociální systém České republiky je založený na principu solidarity, který spolehlivě funguje ve všech vyspělých státech světa. O sociální pojištění se stará Česká správa sociálního zabezpečení. Jak říká její ústřední ředitel Jiří Hoidekr:„ ČSSZ poskytuje jistotu, díky níž lidé v okamžiku, kdy třeba ze zdravotních důvodů nemají možnost řádného výdělku, či dosáhnou určitého věku, dostanou zasloužený důchod. Zdraví lidé tak platbami pojistného pomáhají dlouhodobě nemocným, mladí zase starým.“

V únoru 2005 se Česká správa sociálního zabezpečení starala o záležitosti celkem 7 526 347 klientů. A to po stránce výplaty dávek důchodového pojištění (starobní, pozůstalostní a invalidní důchody), výplaty dávek nemocenského pojištění (nemocenské, příspěvek na ošetřování člena rodiny, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství ) a v neposlední řadě vybírala pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti. Peníze, které ČSSZ na pojistném vybere, tvoří cca. 39 % příjmu státního rozpočtu.