Za dobu působení ministra Škromacha se hospodaření resortu práce a soc. věcí zlepšilo

Praha 17. 3. 2005

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) prověřil hospodaření ČSSZ s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování investičního majetku. V souvislosti s tím provedl kontrolu i na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Kontroloři se zaměřili na období od roku 2001 – 2003.

V závěrečné zprávě NKÚ je mimo jiné uvedeno, že došlo k výraznému zlepšení stavu v účtování o investičním majetku a jeho evidenci ČSSZ. Ze zprávy tedy vyplývá, že 1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí má za sebou velmi pozitivní výsledky v této oblasti. Jeho zásluhou se problémy s hospodařením minimalizují a postupně mizí.

MPSV ani ČSSZ v žádném případě nemůže souhlasit s tvrzením Hospodářských novin, že má „Škromach potíže s miliony“.

V článku se uvádí, že MPSV a jemu podřízená ČSSZ utrácely peníze v rozporu s platnými předpisy. V žádném případě k ničemu takovému nedošlo. Naopak – 316 mil. Kč, o kterých autor článku hovoří, bylo převedeno do rezervního fondu ČSSZ v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., a to po projednání s Ministerstvem financí, které nevyjádřilo žádné námitky. Díky tomuto kroku mohla ČSSZ v roce 2004 zajistit plynulé financování jednotlivých akcí a chod celého sociálního systému.