Od května začnou lidé dostávat zvýšené důchody pro bezmocnost

Praha 15. 3. 2005

Od května začnou důchodci, kteří jsou částečně, převážně nebo úplně bezmocní dostávat vyšší důchody. Nařízením vlády č. 664/2004 Sb., se totiž od ledna letošního roku zvýšily částky životního minima a s nimi i částka, podle které se vypočítává navýšení důchodů pro bezmocnost. O zvýšení za první čtyři měsíce tohoto roku důchodci nepřijdou. ČSSZ jim finanční prostředky automaticky doplatí, o doplatek tedy není třeba žádat.

Vzhledem k tomu, že vláda schválila nařízení, kterým se zvyšují částky životního minima těsně před koncem roku 2004, nebylo možné, aby Česká správa sociálního zabezpečení zajistila úpravu zvýšení důchodů pro bezmocnost od ledna 2005. ČSSZ proto provede hromadnou úpravu zvýšení důchodů pro bezmocnost v květnu a rozešle důchodcům rozhodnutí o navýšení jejich důchodu a o doplatcích za leden, únor, březen a duben 2005.

Naposledy se důchody pro bezmocnost zvyšovaly podle nařízení vlády č. 333/2001 Sb., které vstoupilo v platnost 1. října 2001. Částka, podle které se upravuje výše důchodů pro bezmocnost tehdy činila
2 320 Kč. V letošním roce byla navýšena o 40 Kč a činí 2 360 Kč. Zvýšení důchodů pro bezmocnost se stanovuje z této částky. U částečné bezmocnosti tvoří navýšení 20 procent z 2 360 Kč, u převážné bezmocnosti 40 procent a u úplné bezmocnosti 75 procent.

Výše zvýšení důchodů pro bezmocnost platná od ledna 2005:
Částka zvýšení důchodů pro částečnou bezmocnost vzroste o 8 Kč, tj. z dosavadních 464 Kč na 472 Kč měsíčně

Částka zvýšení důchodů pro převážnou bezmocnost vzroste o 16 Kč, tj. z dosavadních 928 Kč na 944 Kč měsíčně

Částka zvýšení důchodů pro úplnou bezmocnost vzroste o 30 Kč, tj. z dosavadních 1740 Kč na
1 770 Kč měsíčně.

Počty důchodců, kteří pobírají důchod zvýšený o bezmocnost:
K 31. prosinci 2004 vyplácela ČSSZ celkem 2 625 685 důchodců, z toho 172 963 důchodců dostávalo navýšený důchod pro bezmocnost.

Zvýšený důchod pro částečnou bezmocnost pobíralo celkem 93 042 důchodců, z toho 27 079 mužů
a 65 963 žen.

Zvýšený důchod pro převážnou bezmocnost pobíralo celkem 64 434 důchodců, z toho 23 036 mužů
a 41 398 žen.

Zvýšený důchod pro úplnou bezmocnost pobíralo celkem 15 487 důchodců, z toho 5 621 mužů
a 9 866 žen.