Pracovních neschopností loni ubylo, stonalo se ale delší dobu

Praha 28. 2. 2004

Celkem o 24,11 % poklesl v roce 2004 ve srovnání s rokem 2003 počet ukončených případů pracovní neschopnosti. Česká správa sociálního zabezpečení loni evidovala 2 906 149 ukončených případů, což je o 923 589 méně než v roce 2003. Protože v loňském roce nebyly epidemie virových onemocnění, došlo také k poklesu počtu prostonaných dnů, a to o 12,47 %. Vzrostl tak podíl případů déletrvajících pracovních neschopností.

Nejvyšší pokles případů pracovní neschopnosti v absolutních číslech zaznamenal jihomoravský region, a to o 188 336 případů. Nejvíce se snížila nemocnost v severomoravském regionu - o 25,44 procenta, což představuje o 178 022 případů méně.

Zatímco v roce 2003 činila průměrná doba trvání jedné pracovní neschopnosti 31,61 dne, v roce 2004 se prodloužila o 4,85 dne, tedy na 36,46 dne. Rekord drží severomoravský region s více než 42denní pracovní neschopností, což je o 6,27 dne více než v roce 2003. Naopak nejkratší doba byla v Praze (33,44 dne), ale i zde došlo k prodloužení o 3,66 dne. Případy s trváním nemoci do 30 dnů tvořily 70,69 % z celkového počtu případů v roce 2004, zatímco v roce 2003 to bylo 75,31 procent.

Podle údajů České správy sociálního zabezpečení se na celkovém počtu případů pracovních neschopností nepatrně více podílí muži, a to 50,67 procenty. Ženy naopak se svými 50,9 procenty těsně vedou v počtu prostonaných dnů. Výrazně se však liší průměrné trvání jednoho případu pracovní neschopnosti. U mužů trvá 35,32 dne, zatímco u žen je to o 2,3 dne více, tedy 37,62 dne.

Nejvyšší podíl na počtu případů pracovní neschopnosti má u mužů věková skupina 20 - 29 let, stejně jako u žen. Na počtu prostonaných dnů se však u obou pohlaví nejvíce podílí věková kategorie 50 – 59 let. Nejdelší průměrnou dobu trvání jednoho případu pracovní neschopnosti vykazuje u mužů věková skupina nad 60 let a ženy ve věku od 50 do 59 let.

Nejvyšší podíl na počtu případů pracovní neschopnosti měly v loňském roce poruchy dýchacích ústrojí (38,08 procent u mužů a 40,57 procenta u žen). Na druhé straně nejdéle lidé stonali kvůli nemocem pohybového ústrojí (28,8 procent mužů a 26,16 procent žen).

V roce 2004 uskutečnili pracovníci dozoru nad dodržováním léčebného režimu okresních správ sociálního zabezpečení (v Praze Pražské správy sociálního zabezpečení) celkem 266 044 kontrol dodržování léčebného režimu. To je o 1 196 kontrol méně než v roce 2003. Naopak se zvýšil počet záchytů na 56 366 (což je o 1 066 více). Na jejich základě bylo vydáno celkem 1 539 rozhodnutí o ukončení pracovní neschopnosti. Více na webových stránkách ČSSZ (zde).