Polský generální konzul v Ostravě navštívil KSSZ pro Moravskoslezský kraj

Ostrava 25. 2. 2005

11. 2. 2005 se na Krajské správě sociálního zabezpečení pro Moravskoslezský kraj uskutečnilo setkání ředitele místní KSSZ JUDr. Milana Keky s generálním konzulem zplnomocněným ministrem Polské republiky v Ostravě Andrzejevem Kaczorowskim.

JUDr. Keka podrobně informoval o struktuře a činnosti KSSZ, zároveň se oba účastníci jednání dohodli na určité spolupráci. Ta se týkala zejména podávání informací polským občanům dříve zaměstnaným v ČR, kteří v současné době uplatňují nárok na důchod v souvislosti s restrukturalizací, případně zánikem podniků, kde byli zaměstnáni.

Generální konzul Andrzej Kaczorowski ocenil vstřícnost České správy sociálního zabezpečení, konkrétně pak územního pracoviště v Ostravě a vyjádřil přesvědčení o další regionální spolupráci s ČSSZ.

Fotografie ze setkání s generálním konzulem si můžete prohlédnout zde.