Klienti už nemohou od ČSSZ očekávat nadstandardní služby

Praha 2. 2. 2005

Česká správa sociálního zabezpečení nemůže od začátku letošního roku svým klientům posílat výpis dob pojištění, pokud o něj sami požádají. Na základě usnesení vlády jí totiž v loňském roce ubylo 55 systemizovaných míst. Letos přijde o stejný počet. Činností, které ČSSZ vykonává, je ale naopak víc.

V souvislosti s novým zákonem o zaměstnanosti z loňského roku musí ČSSZ například vyhotovovat pro uchazeče o zaměstnání výpis dob pojištění ze své evidence. Jen od září do prosince 2004 jich pracoviště České správy sociálního zabezpečení vyhotovila 25 604. Za uchazeče o zaměstnání žádosti o výpis dob pojištění hromadně zasílají úřady práce. Podle zákona o zaměstnanosti je v některých případech potřebují pro výpočet podpory v nezaměstnanosti.

ČSSZ se dlouho snažila, aby snížení počtu zaměstnanců nemělo dopad na občany. V praxi to znamenalo, že mnoha pracovníkům České správy sociálního zabezpečení přibyly činnosti a úkoly, nikoliv však plat. To ale nadále není možné. Při stávajícím pracovním vytížení nemohou zaměstnanci ČSSZ vykonávat další úkoly či práci nad rámec, který stanovuje zákon.

Podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, má ČSSZ povinnost vyhotovit občanům přehled průběhu dob pojištění (tedy výše zmiňovaný výpis dob pojištění) pouze v případech, kdy žádost zašle organizace. Nejdřív však dva roky a nejpozději jeden rok před rokem, v kterém občan dosáhne důchodového věku. Nadstandardní službu - výpis dob pojištění na vlastní žádost - tedy ČSSZ v minulosti poskytovala nad rámec zákona. Vždy se totiž jako klientsky orientovaná instituce snažila maximálně vyjít vstříc lidem. Nyní ale na výkon této služby pro veřejnost ČSSZ nemá personální kapacity a musí ji proto přestat poskytovat.

Pokud se tedy na Českou správu sociálního zabezpečení v současné době obrátí občan se žádostí o výpis dob pojištění, obdrží dopis s vysvětlením, proč nelze žádosti vyhovět.

I přes nedostatečné personální kapacity ČSSZ intenzivně připravuje digitální databázi dob pojištění. Díky ní bude moci od 1. 1. 2006 zasílat všem občanům na základě jejich písemné žádosti jednou ročně informativní osobní list důchodového pojištění. Ten bude obsahovat přehled všech dob důchodového pojištění a rovněž přehled vyměřovacích základů (výdělků) od roku 1986. Klienti se tak dozvědí, jaké údaje důležité pro budoucí důchod o nich ČSSZ eviduje a zjistí, zda bývalý zaměstnavatel splnil své zákonné povinnosti a odeslal ČSSZ všechny potřebné informace jako je například doba zaměstnání či výše výdělků.

V roce 2004 zpracovala ČSSZ na základě žádosti organizace 69 563 výpisů dob pojištění. Dále obdržela 64 259 žádostí o výpis od samotných občanů, přičemž za celý rok 2003 ČSSZ na žádost občanů vyhotovila 41 686 výpisů.