ČSSZ navštívil francouzský ministr pro státní reformu Eric Woerth

Praha 2. 2. 2005

Výměna zkušeností z oblasti informačních technologií ve státní správě byla hlavním tématem jednání francouzské delegace pod vedením ministra pro státní reformu Erica Woertha v ústředí České správy sociálního zabezpečení. Za českou stranu ministra přivítal náměstek ústředního ředitele ČSSZ Ing. Jan Šrank. Uvedl, že návštěva je mimo jiné příležitostí seznámit pana ministra Woertha s tím, jak ČSSZ zefektivňuje správu dat sociálního pojištění a komunikaci s klienty.

Ministr pro státní reformu Francie řekl, že do České republiky přijel ze dvou důvodu: promluvit o reformě státní správy pomocí informačních technologií na dnešní mezinárodní konferenci Microsoft Government Leaders Forum. Druhým důvodem bylo seznámení se s tím, jak instituce státní správy ČR využívají informační technologie a vzájemná výměna zkušeností. Protože i v zahraničí je Česká správa sociálního zabezpečení považována za leadera v oblasti informačních technologií v české státní správě, vybral si Eric Woerth právě ČSSZ.

Na úvod jednání informoval francouzského hosta vrchní ředitel ČSSZ Ing. Vladimír Fanta o historii a současnosti digitalizace v České správě sociálního zabezpečení. Tu si poté mohl Eric Woerth prohlédnout v praxi. Nejprve se seznámil se způsobem, jak se nárokové podklady pojištěnců ukládali v minulosti – prohlédl si ústřední archiv ČSSZ. V něm je celkem 27 km zásuvek, které obsahují papírové doklady o pojištěncích už od roku 1936. Ústřední archiv, který je zřejmě největším archivem nárokových podkladů ve střední Evropě, se nedávno stal národní kulturní památkou. Přestože se do něho v současné době materiály nezakládají, je i nadále plně funkční .

Další cesta ministra pro státní správu Francie Erica Woertha vedla na skenovací pracoviště. Zde si prohlédl nový moderní způsob zpracovávání informací – digitalizaci. Pomocí velmi výkonných skenerů pracovnice ČSSZ převádějí tiskopisy nárokových podkladů klientů do digitálních obrázků. Ty se dále převádějí do tzv. datových vět, tedy do takové podoby, která umožňuje další práci pouze s daty.

Jednání pana ministra skončilo na tzv. pracovišti UIP. Zde Eric Woerth nahlédl do digitálního archivu ČSSZ a rovněž si prohlédl datové soubory zaslané organizacemi přes Portál veřejné správy České správě sociálního zabezpečení místo papírových tiskopisů ročních evidenčních listů důchodového pojištění. Vrchní ředitel ČSSZ Ing. Vladimír Fanta pana ministra informoval o tom, že v poslední době přibývá firem, které se registrují na elektronické podávání ELDP přes tento portál. ČSSZ v současné době eviduje už 33 % organizací schopných předávat informace moderním způsobem pomocí informačních technologií. Registrací přitom stále přibývá. Jen za poslední měsíc přibylo 6% organizací. ELDP za rok 2004 musí organizace předat ČSSZ do dubna 2005.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.