Víc než šestnáctimiliardový přebytek vykázalo v roce 2004 sociální pojištění spravované ČSSZ

Praha 26. 1. 2005

Důchodové a nemocenské pojištění (tedy pojištění sociální) spravované Českou správou sociálního zabezpečení (bez výdajů na administraci systému) bylo v roce 2004 v přebytku 16,8 miliardy korun. Vyplývá to z účetní evidence ČSSZ. Česká správa sociálního zabezpečení přebytek systému očekávala, výsledek tzv. účtu sociálního pojištění potvrdil její prognózu z poloviny loňského roku.

V roce 2004 vybrala Česká správa sociálního zabezpečení na pojistném na důchodové pojištění 235,8 miliardy korun, tj. o cca. 33 miliardy víc než ve stejném období roku 2003 (nárůst o 16 %). Na dávkách důchodového pojištění (tedy na starobní, pozůstalostní a invalidní důchody) naopak vyplatila 225,2 miliard korun. Tzv. účet důchodového pojištění ČSSZ tak byl k 31. 12. 2004 v přebytku 10,6 miliardy Kč. Ve stejném období loni přitom schodek příjmů a výdajů na důchody činil cca. 17,5 miliardy korun. Tzv. účet důchodového pojištění ČSSZ „očištěný“ o výdaje, které souvisejí s jinými obdobími, byl v roce 2004 v přebytku cca. 9 mld. korun.

Na pojistném na nemocenské pojištění ČSSZ za rok 2004 vybrala 35,8 mld. Kč, tedy o cca 2,5 miliardy Kč víc než ve stejném období předchozího roku (nárůst o 7,3 %). Výdaje na dávky nemocenského pojištění přitom činily 29,6 mld. Tzv. účet nemocenského pojištění ČSSZ byl tak k 31. 12. 2004 v přebytku 6,2 miliard korun, zatímco v roce 2003 byl v deficitu 1 mld.

Výdaje na administraci celého systému spravovaného ČSSZ (mzdy, výdaje poštovné a výdaje na provoz včetně investic) přitom v loňském roce činily pouze 5,3 mld. Kč (to je 1,86 % vybraného pojistného na sociální pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti). Ukazuje se tedy, že ČSSZ hospodaří s prostředky státního rozpočtu velmi efektivně.

Za vysoký přebytek v sociálním pojištění může kromě změn platných od 1. 1. 2004 také fakt, že je Česká správa sociálního zabezpečení je velmi úspěšná ve výběru pojistného. Úspěšnost výběru pojistného ukazuje, kolik procent z pojistného a příslušenství předepsaného plátcům pojistného ČSSZ, ČSSZ skutečně vybere. (Příslušenstvím pojistného je zejména penále za nezaplacení pojistného.)

Úspěšnost výběru pojistného a příslušenství se od roku 2000 zlepšuje. Tehdy ČSSZ vybrala 99 % předepsaného pojistného, k 31. 12. 2004 byla úspěšnost dokonce vyšší než 100 % (podařily se totiž vybrat i dluhy na pojistném z dřívější doby). Více webové stránky ČSSZ (zde).

Výše uvedené údaje se týkají pouze systému důchodového a nemocenského pojištění v kompetenci ČSSZ. Nelze z nich proto vyvozovat celkový stav tzv. důchodového účtu státního rozpočtu. Informace ke stavu tzv. účtu důchodového pojištění ČSSZ ke 30. 11. 2004 naleznete zde.

Příjmy a výdaje na důchodové a nemocenské pojištění ke 31. 12. 2004