Změna termínu bezhotovostní výplaty důchodů v lednu 2005

Praha 3. 1. 2005

Klienti ČSSZ, kteří dostávají důchody bezhotovostně na své účty vždy 2. den v měsíci, budou mít lednovou výplatu na svých účtech výjimečně 4. - 5. ledna 2005. Totéž se týká i klientů, kteří dostávají důchody na účty vždy 4. den v měsíci. Česká správa sociálního zabezpečení totiž může finanční prostředky určené pro výplatu důchodů v letošním kalendářním roce začít čerpat až 3. ledna 2005.

Klienti, kteří dostávají důchody vždy 6. den v měsíci již obdrží lednovou splátku v řádném termínu.

Jde o mimořádné opatření. V dalších měsících již bude ČSSZ zajišťovat výplatu důchodů běžným způsobem, tedy důchodci s výplatním termínem 2. dne v měsíci budou mít nejpozději tento den důchod na svých účtech.