V listopadu 2004 byl tzv. účet sociálního pojištění ČSSZ téměř v desetimiliardovém přebytku

Praha 28. 12. 2004

Ke konci letošního listopadu vybrala Česká správa sociálního zabezpečení na pojistném na důchodové pojištění 211,6 miliardy korun, tj. o cca. 29,6 miliardy více než ve stejném období loni. Na dávkách důchodového pojištění (tedy na starobní, pozůstalostní a invalidní důchody) naopak vyplatila 206,8 miliard korun. Tzv. účet důchodového pojištění ČSSZ tak byl ke 30. 11. 2004 v přebytku 4,8 miliardy Kč. Ve stejném období loni přitom schodek příjmů a výdajů na důchody činil cca 19,1 miliardy korun.

Tzv. účet důchodového pojištění ČSSZ „očištěný“ o výdaje, které souvisejí s jinými obdobími, byl ke konci letošního listopadu v přebytku cca 3,8 mld. korun.

Na pojistném na nemocenské pojištění ČSSZ ke 30. listopadu letošního roku vybrala 32,1 mld. Kč, tedy o cca 2,2 miliardy Kč více než ve stejném období loňského roku. Výdaje na dávky nemocenského pojištění přitom činily 27,1 mld. Tzv. účet nemocenského pojištění ČSSZ byl tak ke 30. 11. 2004 v přebytku 5 miliard korun, zatímco ve stejném období loni byl v deficitu 1,6 mld.

Vývoj příjmů a výdajů na dávky nemocenského pojištění ukazuje, že změny systému nemocenského pojištění platné od začátku letošního roku byly prospěšné. Příjmy z pojistného na nemocenské pojištění dokonce zcela pokryly výdaje na mimořádný jednorázový příspěvek důchodcům.

Podle účetní evidence ČSSZ jsou tak systémy důchodového a nemocenského pojištění, tedy pojištění sociálního, (bez výdajů na administraci systému) v současné době v přebytku 9,8 miliardy korun. Splňuje se tak prognóza České správy sociálního zabezpečení z letošního pololetí, která počítala s přebytkovým systémem sociálního pojištění spravovaného ČSSZ za celý rok 2004.

Z pohledu celkové ekonomiky ČSSZ lze konstatovat, že dávkové a provozní příjmy ČSSZ ke
30. 11. 2004 zcela pokrývají dávkové a provozní výdaje včetně výdajů na odškodnění.

Výše uvedené údaje se týkají pouze systému důchodového a nemocenského pojištění v kompetenci ČSSZ. Netýkají se penzí v režii ministerstva vnitra, ministerstva obrany a ministerstva spravedlnosti. Z uvedených údajů proto nelze vyvozovat celkový stav tzv. důchodového účtu státního rozpočtu. ČSSZ nicméně vyplácí převážnou část důchodů v České republice.

Příjmy a výdaje na důchodové a nemocenské pojištění ke 30. 11. 2004

Informace ke stavu tzv. účtu důchodového pojištění ČSSZ k 31. 10. 2004 naleznete zde.