Spolupráce ČSSZ a Konfederace politických vězňů zajistí rychlejší výplatu příspěvků k důchodům

Praha 27. 12. 2004

“ČSSZ dělá vše proto, aby političtí vězni z let 1948 - 1989 dostávali příplatek k důchodu, na který mají nárok, co nejdříve”, řekl na jednání s představiteli Konfederace politických vězňů ČR ústřední ředitel ČSSZ Jiří Hoidekr. Pracovní schůzka se v ústředí České správy sociálního zabezpečení uskutečnila koncem prosince. Cílem byla spolupráce ČSSZ s KPV ČR, poskytování včasných a pravdivých informací a případných podkladů, které mají zajistit rychlé vyřízení nároků politických vězňů.

Předsedkyně Konfederace politických vězňů ČR Naděžda Kavalírová na jednání řekla: “Naši lidé potřebují jasně vědět, co a jak se bude dít. Proto tuto schůzku velmi vítáme. Nabízíme naši spolupráci, například můžeme zajistit chybějící doklady o věznění díky spolupráci s Vězeňskou správou.” Právě doklady o době věznění jsou jedním z nezbytných dokumentů, které musí žadatel o příplatek k důchodu podle nařízení vlády ČR č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, předložit. Pro prokázání nároku je rovněž třeba mimo jiné předložit rehabilitační rozhodnutí a doložit státní občanství. Podrobněji na webových stránkách ČSSZ (zde).

Aby bývalí političtí vězni či vdovy a vdovci po těchto lidech nemuseli jezdit do Prahy, pro vyplnění žádosti o příplatek k důchodu ČSSZ otevřela celou síť svých pracovišť. Česká správa sociálního zabezpečení odhaduje, že obdrží cca 10 000 žádostí. Přijímá je jak na speciálním formuláři, který připravila, tak jako klasický dopis, k němuž je třeba přiložit všechny ověřené doklady. Aby všechny žádosti ČSSZ bez problémů, správně a rychle vyřídila, musí provést technologické změny ve stávajících počítačových programech pro důchodové pojištění a proškolit své zaměstnance. ČSSZ tak předpokládá, že by první příplatky k důchodu mohla začít vyplácet v dubnu 2005. Samotné žádosti přijímá už od 10. prosince 2004.

Příplatek 50 Kč za každý započatý měsíc věznění k důchodu náleží od nového roku těm občanům České republiky, kteří byli v období komunistického režimu (1948 – 1989) z politických důvodů odsouzeni k trestu odnětí svobody. Trest alespoň zčásti vykonali, později byli rehabilitováni a nyní z českého důchodového pojištění pobírají starobní nebo plný invalidní důchod. Nárok na příplatek 25 Kč za každý započatý měsíc věznění mají i vdovy či vdovci, kteří po vězněných osobách pobírají z českého důchodového pojištění vdovský či vdovecký důchod. O příplatek je třeba písemně požádat orgán, který důchody vyplácí. Bude pravidelně valorizován. Důchodci, jichž se příplatek týká, nemusí mít obavy, že o své peníze přijdou. Příplatek ze leden 2005, případně za následující měsíce, vždy ČSSZ jednorázově doplatí v nejbližším možném termínu.

Fotografie z jednání si můžete prohlédnout zde.