Političtí vězni z let 1948-1989 dostanou příplatek k důchodu

Praha 17. 12. 2004

Lidé odsouzeni v období komunistického režimu mají od nového roku nárok na příplatek k důchodu. Za každý započatý měsíc věznění dostanou 50 Kč, vdovy a vdovci po těchto lidech pak 25 Kč. Rozhodl o tom kabinet, když schválil nařízení vlády ČR č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální.

Příplatek 50 Kč k důchodu náleží občanům České republiky, kteří byli v období komunistického režimu z politických důvodů odsouzeni k trestu odnětí svobody. Trest alespoň zčásti vykonali, později byli rehabilitováni a nyní z českého důchodového pojištění pobírají starobní nebo plný invalidní důchod. Nárok na příplatek 25 Kč mají i vdovy či vdovci, kteří po vězněných osobách pobírají z českého důchodového pojištění vdovský či vdovecký důchod. Příplatek bude pravidelně valorizován.

O příplatek je třeba požádat písemně, a to orgán, který důchody vyplácí. (Většinu českých důchodců vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení, důchody dále vyplácí i ministerstvo vnitra, resort obrany či ministerstvo spravedlnosti.)

Pro své pojištěnce Česká správa sociálního zabezpečení připravila speciální formulář, z něhož je na první pohled jasné, jaké náležitosti musí žádost obsahovat. S vyplněním tiskopisu ochotně pomohou pracovníci ČSSZ v celé republice. Nezbytnou součástí žádosti je ověření občanství - zpravidla na základě předloženého občanského průkazu. Tiskopis je k dispozici i na webových stránkách ČSSZ (zde). Občan si ho tedy může vyplnit doma a k dopisu, který zašle ČSSZ, přiloží i ověřený doklad o českém občanství.

Písemnou žádost je možné podat nejlépe prostřednictvím místně příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení už od 10. prosince 2004, kdy nařízení vlády č. 622/2004 Sb., vyšlo ve Sbírce zákonů. Uplatňování žádostí není časově omezeno.

Aby vše proběhlo v souladu se zákony a v co nejkratší době, ČSSZ musí pečlivě proškolit své zaměstnance. Rovněž je třeba zajistit nezbytné technické a programové vybavení pro výplatu příplatků. O prvních žádostech by ČSSZ mohla začít rozhodovat v lednu 2005. Důchodci, jichž se nařízení vlády týká, nemusí mít obavy, že o své peníze přijdou. Příplatek ze leden 2005, případně za následující měsíce, vždy ČSSZ jednorázově doplatí v nejbližším možném termínu.