Valorizace důchodů v roce 2005

Praha 16. 12. 2004

Od ledna roku 2005 se zvýší všechny důchody českého důchodového pojištění. Tedy řádné i předčasné důchody starobní, plné i částečně invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. Rozhodla o tom vláda, když letos v říjnu přijala nařízení č. 565/2004 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2005.

Základní výměra důchodu, která je společná pro všechny důchodce, se zvýší o 90 korun ze současných 1 310 na 1 400 Kč. Procentní výměra důchodu vzroste o 5,4 procenta.

O zvýšení důchodu není třeba žádat. Úpravu provede ČSSZ stejně jako v předchozích letech automaticky. Všichni poživatelé důchodů od České správy sociálního zabezpečení dostanou oznámení o zvýšení důchodových dávek. Lidé, kterým je důchod v hotovosti vyplácen Českou poštou, oznámení dostanou současně s výplatou důchodů za leden 2005. Pokud se jedná o bezhotovostní výplatu důchodu na účet klienta, tito lidé dostanou oznámení poštou jako běžnou listovní zásilku.

Proti oznámení lze do 60 dnů po splátce valorizovaného důchodu podat námitky u České správy sociálního zabezpečení, která vydá rozhodnutí, proti kterému lze podat žalobu k soudu.

Příklad valorizace starobního důchodu:
Pobírá-li občan starobní důchod např. 8 320 Kč, skládá se v současné době výše tohoto důchodu ze základní výměry, která činí 1 310 Kč a z procentní výměry 7 010 korun.
Od lednové splátky důchodu v roce 2005 se zvýší základní výměra o 90 Kč na 1 400 Kč a procentní výměra o 5.4 %, tj. o 379 Kč (částka zvýšení se vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru). Celkové zvýšení tedy činí 469 Kč. Po valorizaci tak bude občan dostávat starobní důchod ve výši 8 789 Kč měsíčně.

ČSSZ vyplatí v prosincových termínech 2004 celkem 2 591 873 důchodů (všechny druhy). Z toho je
1 822 468 důchodů vypláceno Českou poštou, 722 107 důchodů je poukazováno pojištěncům na účty u peněžních ústavů a 47 298 důchodů je zasíláno pojištěncům do ústavů sociální péče.