Nemocenské bere méně lidí, ale delší dobu

Praha 8. 12. 2004

V období prvních tří čtvrtletí letošního roku evidovala ČSSZ celkem 2 170 228 ukončených případů pracovní neschopnosti (PN). To je o 24,91% méně než ve stejném období loni, tedy ubylo 719 873 případů ukončených PN. V praxi to znamená, že se počet lidí, kteří pobírali nemocenské, ve srovnání s rokem 2003 snížil.

Snížil se rovněž celkový počet prostonaných dnů. Ke 30. 9. 2004 činil celkem 81 155 735 dnů, což je ve srovnání se stejným obdobím roku 2003 snížení o 12,52 % (11 610 102 dnů).

Z uvedených údajů ale vyplývá, že došlo k výraznému nárůstu průměrné doby trvání jednoho případu pracovní neschopnosti, tedy zvýšil se počet prostonaných dnů připadajících na jeden případ pracovní neschopnosti. Zatímco za tři čtvrtletí roku 2003 činila průměrná doba trvání jedné PN 32,10 dne, ve stejném období letos se prodloužila o 5,30 dne, na 37,40 dne. Nejvýrazněji se průměrná doba jedné PN prodloužila u nemocí pohybové soustavy (z 50,99 na 54,80 dne), u zhoubných novotvarů (z 165,72 na 173,67 dne), u nemocí oběhové soustavy (z 66,21 na 70,45 dne) a u úrazů (z 44,16 na 45,66 dne).

Průměrné trvání jednoho případu pracovní neschopnosti za tři čtvrti roku 2004 bylo delší u žen (38,52 dne) než u mužů (36,30 dne). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2003 se však prodloužilo ve všech sledovaných věkových skupinách. Nejdelší průměrnou dobu jedné PN u mužů vykázala věková skupina nad 60 let (59,53 dne), u žen pak kategorie 50 až 59 let (51,22 dne). Naopak nejkratší dobu má u obou pohlaví věková skupina do 20 let (muži 16,42 dne, ženy 20,22 dne). Na celkovém počtu prostonaných dnů se více podílely ženy (50,80 % z celkového počtu prostonaných dnů).

Na dlouhodobě nepříznivém trendu se podílí mimo jiné sociálně ekonomické faktory, které ovlivňují pracovní neschopnost zejména ve vyšších věkových kategoriích.

Na počtu ukončených případů pracovní neschopnosti za tři čtvrti roku 2004 se podílela obě pohlaví téměř stejně (muži 50,68 %, ženy 49,32 %). V obou kategoriích bylo nejvíce případů ve věkové skupině 20 až 29 let, druhou nejpočetnější skupinu tvořila u mužů věková kategorie 30 až 39 let, zatímco u žen 40 až 49 let.

V průběhu tří čtvrtí roku 2004 uskutečnili pracovníci dozoru nad dodržováním léčebného režimu OSSZ (v Praze Pražské správa sociálního zabezpečení) celkem 203 238 kontrol dodržování léčebného režimu. To je o 59 048 kontrol víc než ve stejném období roku 2003. Na jejich základě vydali celkem 1 019 rozhodnutí o ukončení pracovní neschopnosti, což je o 18 méně než ve stejném období loňského roku.

Ukončené případy pracovní neschopnosti za období od 1.1.04 do 30.9.2004 podle délky trvání