Upozornění České správy sociálního zabezpečení

Praha 4. 12. 2004

Upozorňujeme důchodce, kteří si dosud nevyzvedli výplatu svých důchodů od října do prosince roku 2004 a mají určen den splatnosti důchodu na 2. a 4. den v měsíci, že posledním termínem pro vyzvednutí si nevyplacených důchodů za tyto tři měsíce na poště jsou dny:
  • pro splatnost 2. je posledním dnem 21. prosinec 2004
  • pro splatnost 4. je posledním dnem 22. prosinec 2004.
Toto mimořádné opatření, tj. zkrácení doby platnosti třetího výplatního dokladu u nevyplacených důchodů o jeden den, je nutné vzhledem k přípravě a zpracování zvýšení důchodů od ledna 2005.