První firmy elektronicky zasílají evidenční listy

Praha 4. 12. 2004

Česká správa sociálního zabezpečení eviduje první elektronická podání evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) doručená přes Portál veřejné správy (PVS) - http://portal.gov.cz/. Počet zaregistrovaných firem přitom každým dnem přibývá, stejně jako elektronicky podaných ELDP.

Jako první letos v říjnu elektronicky poslala evidenční list důchodového pojištění přes PVS královéhradecká firma Ortex, následovalo podání Ústavu sociální péče ze Slatinaň. Seznam organizací, které ELDP úspěšně podávají prostřednictvím Portálu veřejné správy, je zveřejňován na webových stránkách Ministerstva informatiky ČR – http://www.micr.cz/scripts/detail.php?id=1894 . K dnešnímu dni již tuto možnost svým odběratelům nabízí 47 tvůrců mzdových systémů.

ELDP jsou důležité při rozhodování o nárocích a výši důchodu. Za zaměstnance je vede organizace a má povinnost je posílat ČSSZ za každý kalendářní rok. Může tak učinit elektronicky či na klasických tiskopisech. ČSSZ preferuje elektronická podání a dělá vše proto, aby v příštím roce alespoň 60 procent organizací nad 25 zaměstnanců podalo roční ELDP elektronicky přes PVS. Kromě Portálu veřejné správy lze ELDP elektronicky podávat také na paměťových médií (diskety, CD). Za rok 2004 ČSSZ počítá s přijetím 4,5 milionů ELDP (elektronicky i tiskopisy celkem). Poslední termín, do kdy organizace zapisuje do ELDP údaje za kalendářní rok, je 30. duben a do 8 dnů poté je musí předložit ČSSZ.

Pro poslání elektronického ELDP, je třeba ověřit skutečnou identitu organizace. Slouží k tomu kvalifikovaný certifikát (elektronický podpis), který je univerzální a lze s ním komunikovat s kýmkoliv. ČSSZ ale nemůže nutit své klienty, aby si certifikát koupili (viz. TZ ČSSZ z 9. 10. 2003 zde). Snaží se ale, aby byl dostupnější.

Svým klientům ČSSZ vychází vstříc i tím, že na přechodnou dobu poskytuje organizacím zdarma tzv. podpisový klíč ČSSZ. Slouží pouze pro komunikaci s ČSSZ a na požádání ho organizaci vydává místně příslušná OSSZ (PSSZ). Pokud klient podá ELDP s podpisovým klíčem, musí podání do 3 dnů doplnit tiskopisem „Doplnění podání“. I přes administrativní překážku, organizace v současné době podpisový klíč ČSSZ preferují. K 5. 11. 2004 bylo pro podávání ELDP zaregistrováno 5 665 pracovníků z různých firem. Pouze 74 vlastnilo kvalifikovaný certifikát.

Projektem ELDP začala elektronizace ČSSZ. Jejím cílem jsou elektronická podání všech tiskopisů, které se ve velkém množství pravidelně opakují. V nejbližší době se počítá s elektronickým přenosem údajů z Přihlášek a odhlášek zaměstnanců organizací, Přihlášek a odhlášek zaměstnanců malých organizací a Přehledů o vyměřovacích základech a pojistném zaměstnanců malých organizací.