ČSSZ odhalila zfalšované neschopenky

Praha 2. 12. 2004

Přepsané datum vystavení a datum ukončení pracovní neschopnosti na tzv. neschopence zjistila zaměstnankyně OSSZ Benešov. Šlo o tiskopis mladého muže, který si tak chtěl neoprávněně prodloužit pracovní neschopnost, příjem nemocenského a zakrýt nepřítomnost v zaměstnání. Evidence ošetřujícího lékaře a evidence na OSSZ falšování jednoznačně potvrdila – podle lékaře mladíkova pracovní neschopnost skončila dříve, než bylo uvedené ve formuláři.

Přepsání datumu oznámila OSSZ Benešov Policii ČR. Mladého muže policisté obvinili z pozměňování veřejné listiny. Vzhledem k tomu, že se jednalo o osobu dříve netrestanou a že se k činu plně doznal, státní zástupkyně dle § 307 TŘ podmíněně trestní stíhání zastavila. Vzala v úvahu i fakt, že pro pachatele bylo dostatečným trestem ukončení pracovního poměru. Protože benešovská Okresní správa sociálního zabezpečení zfalšovanou neschopenku odhalila včas, k výplatě nemocenského, na které mladík neměl nárok, nedošlo.

Jedná se o třetí případ přepsání datumu na neschopence, který OSSZ Benešov odhalila. Poprvé byla pachatelka za pozměňování veřejné listiny odsouzena k trestu odnětí svobody, protože měla v té době již podmínečné odložení výkonu trestu. Ve druhém případě se k přepsání tiskopisu nikdo nepřiznal a OSSZ přeplatek na dávce nemocenského pojištění vymohla na příjemci dávky.

Tiskopis potvrzující pracovní neschopnost má čtyři části. Dvě jdou přímo na místně příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení. Přepsané datum tak lze jednoduše odhalit srovnáním s evidencí práce neschopného a dokumentací ošetřujícího lékaře. Jakékoliv přepisování údajů o pracovní neschopnosti na tiskopise jinou osobu než je ošetřující lékař, je klasifikováno jako trestný čin padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 176 trestního zákona, bez ohledu na to, v jaké částce pachatel získá prospěch. Trest může být uložen také za pokus prospěch získat. Výše trestu v tomto případě je odnětí svobody až dva roky nebo peněžitý trest.