Příznivý vývoj systému sociálního pojištění spravovaného ČSSZ pokračuje: v říjnu 2004 byl přebytek 7,9 miliardy korun

Praha 1. 12. 2004

Ke konci letošního října vybrala Česká správa sociálního zabezpečení na pojistném na důchodové pojištění 191,4 miliardy korun, tj. o cca. 26,4 miliardy více než ve stejném období loni. Na dávkách důchodového pojištění (tedy na starobní, pozůstalostní a invalidní důchody) naopak vyplatila 187,8 miliard korun. Tzv. účet důchodového pojištění ČSSZ tak byl k 31. 10. 2004 v přebytku 3,6 miliardy Kč. Ve stejném období loni přitom schodek příjmů a výdajů na důchody činil cca. 19,4 miliardy korun.

Tzv. účet důchodového pojištění ČSSZ „očištěný“ o výdaje, které souvisejí s jinými obdobími, byl ke konci letošního září v přebytku cca 2,6 mld. korun.

Na pojistném na nemocenské pojištění ČSSZ k 31. říjnu letošního roku vybrala 29 mld. Kč, tedy o cca 1,9 miliardy Kč více než ve stejném období loňského roku. Výdaje na dávky nemocenského pojištění přitom činily 24,7 mld. Tzv. účet nemocenského pojištění byl tak k 31. 10. 2004 v přebytku 4,3 miliardy korun, zatímco ve stejném období loni byl v deficitu 1,5 mld.

Vývoj příjmů a výdajů na dávky nemocenského pojištění ukazuje, že změny systému nemocenského pojištění platné od začátku letošního roku byly prospěšné. Příjmy z pojistného na nemocenské pojištění dokonce částečně pokryly výdaje na jednorázový příspěvek důchodcům.

Podle účetní evidence ČSSZ jsou tak systémy důchodového a nemocenského pojištění, tedy pojištění sociálního, (bez výdajů na administraci systému) v současné době v přebytku 7,9 miliardy korun. S ohledem na změny sazeb sociálního pojištění od 1. 1. 2004 a podle stávajícího vývoje ČSSZ odhaduje, že systém sociálního pojištění za celý letošní rok bude spíš mírně přebytkový.

Příjmy z pojistného, které vybírá ČSSZ, by měly ve státním rozpočtu České republiky pokrýt, vedle výdajů na dávky, které ČSSZ vyplácí, i výdaje na administraci systému České správy sociálního zabezpečení (mzdy pracovníků a ostatní výdaje na provoz).

Výše uvedené prognózy a údaje se týkají pouze systému důchodového a nemocenského pojištění v kompetenci ČSSZ. Netýkají se penzí ozbrojených složek v režii ministerstva vnitra, ministerstva obrany a ministerstva spravedlnosti. Z uvedených údajů proto nelze vyvozovat celkový stav tzv. důchodového účtu státního rozpočtu. ČSSZ nicméně vyplácí převážnou část důchodů v České republice.

Příjmy a výdaje na důchodové a nemocenské pojištění ke 31. 10. 2004

Informace ke stavu tzv. účtu důchodového pojištění ČSSZ ke 30. 9. 2004 naleznete zde.