Pracoviště ČSSZ budou od 1. ledna 2005 jednotná

Praha 30. 11. 2004

Se začátkem nového roku vzniknou v krajských městech Krajské správy sociálního zabezpečení. Stejně jako OSSZ budou především poskytovat služby klientům. Navíc ale budou sloužit jako vnitřní servis správy a ekonomiky pro jednotlivé Okresní správy sociálního zabezpečení v daném kraji. Pro klienty to znamená, že se všechna pracoviště ČSSZ budou od 1. 1. 2005 chovat stejně, budou mít totiž stejné uspořádání a strukturu. Díky této změně se lidé v činnosti ČSSZ lépe vyznají a budou tak moci rychleji a jednodušeji vyřešit své záležitosti.

Změnou organizačního uspořádání ČSSZ reaguje na usnesení vlády o sladění státních orgánů s územně správními celky. Pro krajské orgány tak v Krajských správách sociálního zabezpečení (KSSZ) vzniknou partneři na úrovní krajů. Od 1. 1. 2005 bude existovat KSSZ Středočeský kraj (12 pracovišť včetně krajského), Jihočeský kraj (7 pracovišť včetně krajského), Plzeňský kraj (7 pracovišť včetně krajského), Karlovarský kraj (3 pracoviště včetně krajského), Ústecký kraj (7 pracovišť včetně krajského), Liberecký kraj (4 pracoviště včetně krajského), Královéhradecký kraj (5 pracovišť včetně krajského), Pardubický kraj (4 pracoviště včetně krajského), Vysočina (5 pracovišť včetně krajského), Jihomoravský kraj (6 pracovišť včetně krajského), Olomoucký kraj (5 pracovišť včetně krajského), Moravskoslezský kraj (6 pracovišť včetně krajského), Zlínský kraj (4 pracoviště včetně krajského). V Praze bude nadále fungovat Pražská správa sociálního zabezpečení se 13 územními pracovišti včetně centrály a v Brně kromě KSSZ Jihomoravský kraj ještě Městská správa sociálního zabezpečení Brno (2 územní pracoviště včetně centrály).

K 1. 1. 2005 budou tedy moci veřejnost využít celkem 91 pracovišť ČSSZ (včetně ústředí) v celé České republice. Dosud jich bylo 98. Celkový počet se snížil, protože v krajských městech dle dřívějšího uspořádání ČR se od nového roku sloučí dosavadní Detašovaná pracoviště ČSSZ s tamními OSSZ do jediné Krajské správy sociálního zabezpečení.

Pro reformu nepožadovala ČSSZ žádný finanční ani personální zdroj navíc. Vše zvládla připravit se stávajícími kapacitami. Změna organizační struktury mimo jiné reaguje na vývoj v Evropské unii. Jednotnost činností na pracovištích ČSSZ je záruku transparentnosti a snadné veřejné kontroly celé instituce.

Nová struktura vychází z modelu vnitřních servisních služeb. Kromě toho, že KSSZ budou zajišťovat služby pro své OSSZ, lékařská posudková služba (LPS) se stane centrální expertní odbornou složkou, která bude poskytovat servis všem pracovištích ČSSZ. Zruší se tak místní příslušnost lékařů LPS i klientů, lékaři budou putovat za klientem stejně jako jeho dokumentace. Bude se tak lépe odhalovat možné zneužívání dávek nemocenského pojištění. Ze stejného principu vychází od 1. 1. 2005 rovněž služby z oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) ČSSZ.

Cílem změny je zajistit, že výše zmiňované procesy (LPS, IKT, ekonomika a vnitřní správa – tzn. KSSZ) budou sloužit procesům hlavním, tedy sociálnímu pojištění. Proto, aby vše, proč ČSSZ existuje – tedy služba veřejnosti pro výplatu dávek nemocenského a důchodového pojištění a výběr pojistného na sociální zabezpečení – probíhalo efektivně, účelně a hospodárně.

Fotografie z celostátní porady ČSSZ si můžete prohlédnout zde.