Výstava k výročí 80 let sociálního pojištění začala putovat po České republice

Praha 8. 11. 2004

Náměstkyně Pražské správy sociálního zabezpečení Magdaléna Šváchová dnes zahájila vernisáž k výstavě 80 let sociálního pojištění v klientském centru PSSZ. Vůbec poprvé tak bude moci historii sociálního pojištění v českých zemích vidět i veřejnost.

Putovní výstavu ČSSZ připravila ve spolupráci se Státním ústředním archivem v Praze. Dokumentuje historii sociálního pojištění v českých zemích ve fotografiích, formulářích či formou dobové korespondence. Veřejnost ji bude moci vidět v celé České republice. Výstava začala
7. 10. 2004 v pražském ústředí ČSSZ. Po Pražské správě sociálního zabezpečení se přesune na Detašované pracoviště Praha, později – vždy po měsíci - do krajských sídel České správy sociálního zabezpečení – v lednu do Liberce, v únoru do Ústí nad Labem, poté do Kralových Varů, Plzně, Českých Budějovic, Jihlavy, Brna, Zlína, Olomouce, Ostravy a Hradce Králové. Své putování příští rok v září ukončí na budoucí krajské správě sociálního zabezpečení v Pardubicích.

V ústředí ČSSZ výstavu v říjnu zahájil ústřední ředitel ČSSZ Jiří Hoidekr. Mimo jiné uvedl, že ho těší možnost osobně přivítat i ty, kteří práci v Ústřední sociální pojišťovně (ÚSP), předchůdkyni České správy sociálního zabezpečení, sami zažili. Vernisáže výstavy se totiž zúčastnil i 84 letý Josef Maška, který ač v důchodovém věku, už 53 let aktivně pracuje nejprve pro ÚSP, nyní pro ČSSZ.

Výstava v ústředí ČSSZ byla první akcí, kterou Česká správa sociálního zabezpečení u příležitosti přijetí zákona č. 221/1924 Sb. a.n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, pořádá. V pondělí 18. října se v Praze uskutečnila mezinárodní konference. O úloze sociálního pojištění v mezinárodním kontextu na ní diskutovalo na sto odborníků z oblasti sociálního pojištění ze zemí Evropské unie. Debat se zúčastnil například slovenský ministr práce, sociálních věcí a rodiny Ĺudovít Kaník, generální tajemník Mezinárodní asociace sociálního zabezpečení Dalmer D. Hoskins, či úřadující předseda Technické komise EU Martin Huizenga. Přijeli rovněž nejvyšší představitelé Světové banky, Mezinárodní organizace práce a nechyběli ani představitelé nositelů pojištění z Polska, Rakouska, Německa či Maďarska. Záštitu nad konferenci převzal ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach, kromě něj příspěvek na konferenci přednesla ministryně zdravotnictví Milada Emmerová či ministr informatiky Vladimír Mlynář.

Československý zákon č. 221/1924 Sb. a.n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, byl přijat 9. října 1924 a nabyl účinnosti 1. 7. 1926. Byl prvním právním předpisem po 1. světové válce, který sociální pojištění sjednocoval i organizačně a respektoval individuální potřeby pojištěnců. Zavedl třídy pojištění a zvláštní pojišťovací soudnictví a trestní odpovědnost nejen za neplacení pojistného, ale i za porušení jiných povinností důležitých pro fungování systému. Pokroková norma byla dílem celé československé politické reprezentace.

Fotografie z vernisáže si můžete prohlédnout zde.